Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu