Strefa Pacjenta | Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:


- Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 10,66 zł

- Jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,37 zł

- Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 2,13 zł

- Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępniania jej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie