Strefa Pacjenta | Udostępnianie dokumentacji medycznejWysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 września 2018 r.:


- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,04 zł

- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,32 zł

- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej - 1,81 zł