Strefa Pacjenta | Udostępnianie dokumentacji medycznejWysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:


- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,86 zł

- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,35 zł

- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej - 1,97 zł