Strefa Pacjenta | Świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie świadczy nieodpłatne usługi w zakresie transportu sanitarnego dla tych osób, które są pacjentami Praktyk Lekarza Rodzinnego współpracujących w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z Pogotowiem

W zakresie transportu sanitarnego Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie świadczy usługi wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego.

Usługa transportu sanitarnego świadczona jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zgłoszenia transportu przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu: 81 533 30 92 – Dyspozytor Medyczny

Informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej, świątecznej, wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zawarte są na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia w:

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej na terenie Lublina realizowane są przez następujące ośrodki:

  • Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne pod adresem: ul. Abramowicka 2 tel. 81 728 63 70
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod adresem: ul. Aleja Kraśnicka 100 tel.81 537 40 25, 519058752, 519058953
  • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie pod adresem: ul. Mieczysława Biernackiego 9 tel. 81 760 43 43, 515 752 750