Strefa Pacjenta | Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


INFORMACJA


Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych :
 1. Pogotowie prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Pogotowie udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
 3. Pogotowie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1. ratownictwo medyczne, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego poprzez podstawowe "P" i specjalistyczne "S" zespoły ratownictwa medycznego,
  2. świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dyspozytorów medycznych.
 4. Pogotowie udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
  1. transportu sanitarnego i pomocy doraźnej realizowanej przez zespół transportu sanitarnego typu N,
  2. transportu sanitarnego na rzecz innych podmiotów i osób prywatnych.