Zamówienia Publiczne


Komórka odpowiedzialna za zamówienia publiczne:

Dział Organizacji i Zamówień Publicznych

Osoby do kontaktu:

Tomasz Smyl, Janusz Grzegorczyk

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, pokój 201
tel. 81-536-71-91, fax. 81-533-78-00,
zampubliczne@pogotowie.lublin.pl


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.


W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.


Wejście na platformę
OpisData składania ofertInformacje
Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnychPostępowanie przetargowe prowadzone elektronicznie - za pośrednictwem platformy Marketplanet - e-zamawiający
Wykonanie odwodnienia placu manewrowego wraz z ułożeniem powierzchni bitumicznej na terenie bazy transportowej WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 1706.08.2020SIWZ
Zał 2A
Zał 2B
Zał 2C

Informacja z otwarcia ofert

przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej parter)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 66,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1 - niski parter)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 31,40 m2 (ul. Bursaki 17, budynek administracyjny)
22.07.2020Formularz Ofertowy
Regulamin
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Oświadczenie
Klauzura Informacyjna

Unieważnienie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
2020-06-10SIWZ
Załączniki nr 2 (NALEŻY WYPAKOWAĆ)

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja dotycząca części VII

Informacja dotycząca części VII - rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej parter)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 150,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 31,40 m2 (ul. Bursaki 17, budynek administracyjny)
2020-06-15Weksel
Umowa wekslowa
Umowa najmu
Regulamin
Oświadczenie
Formularz Ofertowy
Klauzura Informacyjna

Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, olejów i ogumienia do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17
2020-03-13SIWZ
części 1
części 2
części 3
części 4
części 5
części 6
części 7
części 8
części 9

Pytania i odpowiedzi
części 9 - POPRAWIONA

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.2020-03-12Postępowanie przetargowe prowadzone elektronicznie - za pośrednictwem platformy Marketplanet - e-zamawiający
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 141,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1)

2020-02-14Weksel
Umowa wekslowa
Umowa najmu
Regulamin
Oświadczenie
Formularz Ofertowy
Klauzura Informacyjna

Rozstrzygnięcie

Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.
2019-11-22SIWZ
Załącznik nr 1 i 2 w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.2019-12-13Postępowanie przetargowe prowadzone elektronicznie - za pośrednictwem platformy Marketplanet - e-zamawiający.
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 79,30 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)

2019-11-12Weksel
Umowa wekslowa
Umowa najmu
Regulamin
Oświadczenie
Formularz Ofertowy

Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 79,30 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
2019-11-04Weksel
Umowa wekslowa
Umowa najmu
Regulamin
Oświadczenie
Formularz Ofertowy

Rozstrzygnięcie
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych.2019-10-24SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie
Dostawa ambulansu sanitarnego2019-10-10SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie przetargu
Dostawa ambulansu sanitarnego2019-09-30SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania fnansowego za rok 2019 i 20202019-09-26Materiały Informacyjne
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Dostawa ambulansu sanitarnego2019-09-17SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
ogłasza przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej
cz. 8. najem placu manewrowego o powierzchni: 50,00 m2 (ul. Bursaki 17, Baza Transportowa)
2019-09-16Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Umowa najmu placu - projekt
Umowa najmu pow. - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel

Rozstrzygnięcie
Remont dachu obiektów bazy transportowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 172019-08-19SIWZ
Załącznik nr 2
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 105,59 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem placu manewrowego o powierzchni: 50,00 m2 (ul. Bursaki 17, Baza Transportowa)
2019-08-05Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu placu - projekt
Umowa najmu pow. - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 50,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
2019-07-16Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku administracyjnego przy ul. Bursaki 17 polegający na odbudowie warstw podłoża, ułożeniu płytek klinkierowych, ułożeniu warstwy nowego tynku na policzkach schodów oraz naprawie elementów balustrady schodowej2019-07-12Zapytanie cenowe
Kosztorys ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa 5 sztuk ambulansów sanitarnych.2019-08-05Postępowanie przetargowe prowadzone elektronicznie - za pośrednictwem platformy Marketplanet - e-zamawiający
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 27,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 26,15 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 78,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,60 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 50,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
2019-07-08Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-06-11SIWZ
Załączniki nr 2 (NALEŻY WYPAKOWAĆ)

Informacja w sprawie zmiany terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi

Zał. Nr 2 cz. 1 ZMODYFIKOWANY (NALEŻY WYPAKOWAĆ)

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzynięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 300,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, bud. Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 5. najem placu manewrowego o powierzchni: 60,00 m2 (ul. Bursaki 17, Baza Transportowa)
2019-05-07Ogłoszenie
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa
Weksel
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.2019-04-12Postępowanie przetargowe prowadzone elektronicznie - za pośrednictwem platformy Marketplanet - e-zamawiający

Informacja dla Wykonawców w związku ze zmianą terminu składania ofert
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Codziennej)
2019-03-25Formularz ofertowy
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i olejów do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172019-03-21SIWZ
zał 1, 3, 4, 6
zał 2 część 1
zał 2 część 2
zał 2 część 3
zał 2 część 4
zał 2 część 5
zał 2 część 6
zał 2 część 7 akumulatory
zał 2 część 8 olej
Pytania i Odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do obiektów WPR SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych przy Bursaki 17 oraz ul. Kompozytorów Polskich 8 w Lublinie.-
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pom. o powierzchni: 11,44 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
2019-03-05Formularz ofertowy
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Codziennej)
2019-02-04Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Formularz
Oświadczenie współmałżonka
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 13,71 m2 (ul. Bursaki 17, piwnica w budynku Administracyjn)\
cz. 6. najem pom. o powierzchni: 18,50 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
2019-01-21Umowa wekslowa
Weksel
Formularz ofertowy
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 100,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 6,50 m2 (ul. Spadochroniarzy 8, budynek Administracji)
cz. 7. najem pom. o powierzchni: 20,80 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
cz. 8. najem pom. o powierzchni: 28,70 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
cz. 9. najem pom. o powierzchni: 18,50 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
2018-11-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 160,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 210,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Stacji Obsługi)
cz. 7. najem pom. o powierzchni: 68,26 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
z następującym przeznaczeniem:
cz. 1 – 2 – powierzchnie magazynowe, hurtownie itp. na okres do 5 lat.
cz. 3 – 4 – powierzchnie biurowe na okres do 5 lat.
cz. 5 – powierzchnie magazynowe, hurtownie, garażowanie pojazdów na okres do 5 lat. cz. 6 – powierzchnie magazynowe, hurtownie, zakład produkcyjny na okres do 2 lat.
cz. 7 – pow. biurowe, gabinetu lekarskiego, salonu fryzjerskiego / kosmetycznego na okres do 5 lat.
2018-10-23Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny) cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny) cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny) cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 160,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I) cz. 7. najem pom. o powierzchni: 68,26 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)2018-09-24Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 14,76 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
2018-08-29Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Oświadczenie współmałżonka
Rozstrzygnięcie
[KONKURS OFERT] Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego2018-08-21Zaświadczenie o posiadaniu dokumentów
SWK
Oświadczenie oferenta
Formularz Ofertowy
Unieważnienie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 68,26 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu fryzjerskiego / kosmetycznego lub innej na okres do 5 lat. Przedmiotowe pomieszczenia dotychczas użytkowane były jako salon fryzjerski i z uwagi na estetykę wykończenia nadają się do prowadzenia tego typu działalności (salon fryzjerski, kosmetyczny itp.)2018-08-24Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 68,26 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 11,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego i innej na okres do 5 lat. 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 68,26 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego i innej na okres do 5 lat.2018-07-17Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 11,44 m2, 68,26 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie

1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,87 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 72,00 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;,na okres do 5 lat.
2018-07-16Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 55,87 m2, 72,00 m2 - projekt 2018
Umowa wekslowa - projekt 2018
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.2018-06-12SIWZ - leki 2018
Załącznik nr 2
Pytania i odpowiedzi
Informacja o otwarciu ofert
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,00 m2 w budynku Obsługi Codziennej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: myjni - do pojazdów osobowych oraz ambulansów, busów (do3,5 ton); na okres do 5 lat.
2018-05-25Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 99,00 m2
Umowa najmu 102 m2
Umowa wekslowa - projekt
Oswiadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów2018-05-25SIWZ
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Pytania i odpowiedzi
Inf. z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,00 m2 w budynku Obsługi Codziennej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: myjni, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2018-05-15Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 99,00 m2
Umowa najmu 102 m2
Umowa wekslowa - projekt
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń:
- lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
- pielęgniarek/pielęgniarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego / transportu sanitarnego / z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
2018-05-09SWK-Lekarze
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - Lekarze
Formularz Ofertowy (.doc) - Lekarze
Oświadczenie do SWK (.doc) - Lekarze
SWK-Pielęgniarki(rze)
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - -Pielęgniarki(rze)
Formularz Ofertowy (.doc) - Pielęgniarki(rze)
Oświadczenie do SWK (.doc) - Pielęgniarki(rze)
Rozstrzygnięcie Pielęgniarki
Rozstrzygnięcie Lekarze
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2018-04-24Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 99,00 m2,- projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 100,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2018-04-17Formularz ofertowy
Regulamin
Umowa najmu 100,00 m2,- projekt
Umowa wekslowa
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 14,80 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2018-04-10Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 14,80 m2,- projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,00 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
2018-03-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 105,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
[KONKURS OFERT] Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarki w zespole neonatologicznym “N”.2018-02-26
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2018-03-15JEDZ
SIWZ
Zał. Nr 2 A
Zał. Nr 2 B
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy w: specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego2018-02-12
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2017-12-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 66,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-12-12Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 39,10 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji2017-12-14Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-11-22Formularz ofertowy 2017
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 39,10 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.2017-11-28SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Przedłużenie terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ
Infomacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2017-11-14Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SPZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.2017-11-07SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż 4 samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2017-10-26Regulamin
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-09-26Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i 20182017-09-27Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 20172017-09-21Materiały informacyjne

Unieważnienie procedury przetargowej
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-07-14Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie

1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
2) najem placu postojowego o łącznej powierzchni 50,00 m2 przyległego do budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: parkowania pojazdów i inne itp;
2017-06-23Regulamin
Umowa najmu 152,00 m2 - PROJEKT
Umowa najmu placu 50, 00 m2 - PROJEKT
Umowa wekslowa - PROEJKT
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcia
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie - Zmiana terminu składania ofert - 29.05.2017 r.2017-05-29SIWZ
Zał. nr 2 Cz. 1
Zał. nr 2 Cz. 2
Zał. nr 2 Cz. 3
Zał. nr 2 Cz. 4
Zał. nr 2 Cz. 5
Zał. nr 2 Cz. 6
Zał. nr 2 Cz. 7
Zał. nr 2 Cz. 8
Zał. nr 2 Cz. 9
Zał. nr 2 Cz. 10
Zał. nr 2 Cz. 11
Zał. nr 2 Cz. 12
Zał. nr 2 Cz. 13
Zał. nr 2 Cz. 14
Zał. nr 2 Cz. 15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172017-04-13SIWZ
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
Pytania i odpowiedzi
część 2 poprawiony
część 8 poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy:
- w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego / w zespole transportu sanitarnego
- w zespole neonatologicznym
2017-04-10SWK
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach (Wypełnia NK)
Formularz Ofertowy (.doc)
Formularz Ofertowy (.odt)
Oświadczenie do SWK (.doc)
Oświadczenie do SWK (.odt)
Zmiana w szczegółowych warunkach konkursu
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2017-02-28Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Projekt umowy
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.2017-03-23SIWZ
Zal. Nr 2 A
Zal. Nr 2 B
JEDZ
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2017-02-14Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, 141 m2 - projekt
Um. wekslowa, ośw.współ.,weksel
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu stomatologicznego itp, zlokalizowanej w Podstacji Śródmieście w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8,
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 123,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp, zlokalizowanej na terenie Bazy Transportowej w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
2017-01-24Formularz ofertowy 2017
Regulamin przetargu ofertowego
Projekt - umowa najmu 35
Projekt - Umowa najmu 123
Umowa wekslowa - projekt 2017
Rozstrzygnięcie