Zamówienia Publiczne


Komórka odpowiedzialna za zamówienia publiczne:

Dział Zamówień Publicznych

Osoby do kontaktu:

Tomasz Smyl, Janusz Grzegorczyk

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, pokój 201
tel. 81-536-71-91, fax. 81-533-78-00,
zampubliczne@pogotowie.lublin.pl


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.


W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.


Wejście na platformę
OpisData składania ofertInformacje
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 300,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 255,00 m2 (ul. Bursaki 17, bud. Garażu Nr 1- wysoki parter)
cz. 5. najem placu manewrowego o powierzchni: 60,00 m2 (ul. Bursaki 17, Baza Transportowa)
2019-05-07Ogłoszenie
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa
Weksel
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.2019-04-12Postępowanie przetargowe prowadzone elektronicznie - za pośrednictwem platformy Marketplanet - e-zamawiający

Informacja dla Wykonawców w związku ze zmianą terminu składania ofert
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Codziennej)
2019-03-25Formularz ofertowy
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i olejów do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172019-03-21SIWZ
zał 1, 3, 4, 6
zał 2 część 1
zał 2 część 2
zał 2 część 3
zał 2 część 4
zał 2 część 5
zał 2 część 6
zał 2 część 7 akumulatory
zał 2 część 8 olej
Pytania i Odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do obiektów WPR SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych przy Bursaki 17 oraz ul. Kompozytorów Polskich 8 w Lublinie.-
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pom. o powierzchni: 11,44 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
2019-03-05Formularz ofertowy
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 102,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Codziennej)
2019-02-04Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Formularz
Oświadczenie współmałżonka
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 13,71 m2 (ul. Bursaki 17, piwnica w budynku Administracyjn)\
cz. 6. najem pom. o powierzchni: 18,50 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
2019-01-21Umowa wekslowa
Weksel
Formularz ofertowy
Oświadczenie współmałżonka
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 100,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 6,50 m2 (ul. Spadochroniarzy 8, budynek Administracji)
cz. 7. najem pom. o powierzchni: 20,80 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
cz. 8. najem pom. o powierzchni: 28,70 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
cz. 9. najem pom. o powierzchni: 18,50 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
2018-11-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 160,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 210,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Stacji Obsługi)
cz. 7. najem pom. o powierzchni: 68,26 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
z następującym przeznaczeniem:
cz. 1 – 2 – powierzchnie magazynowe, hurtownie itp. na okres do 5 lat.
cz. 3 – 4 – powierzchnie biurowe na okres do 5 lat.
cz. 5 – powierzchnie magazynowe, hurtownie, garażowanie pojazdów na okres do 5 lat. cz. 6 – powierzchnie magazynowe, hurtownie, zakład produkcyjny na okres do 2 lat.
cz. 7 – pow. biurowe, gabinetu lekarskiego, salonu fryzjerskiego / kosmetycznego na okres do 5 lat.
2018-10-23Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na: cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej) cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny) cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny) cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny) cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 160,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I) cz. 7. najem pom. o powierzchni: 68,26 m2 (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)2018-09-24Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na:
cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 14,76 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 7. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2 (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
2018-08-29Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Weksel
Oświadczenie współmałżonka
Rozstrzygnięcie
[KONKURS OFERT] Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń: lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego2018-08-21Zaświadczenie o posiadaniu dokumentów
SWK
Oświadczenie oferenta
Formularz Ofertowy
Unieważnienie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 68,26 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu fryzjerskiego / kosmetycznego lub innej na okres do 5 lat. Przedmiotowe pomieszczenia dotychczas użytkowane były jako salon fryzjerski i z uwagi na estetykę wykończenia nadają się do prowadzenia tego typu działalności (salon fryzjerski, kosmetyczny itp.)2018-08-24Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 68,26 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 11,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego i innej na okres do 5 lat. 2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 68,26 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego i innej na okres do 5 lat.2018-07-17Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 11,44 m2, 68,26 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie

1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,87 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 72,00 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;,na okres do 5 lat.
2018-07-16Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 55,87 m2, 72,00 m2 - projekt 2018
Umowa wekslowa - projekt 2018
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.2018-06-12SIWZ - leki 2018
Załącznik nr 2
Pytania i odpowiedzi
Informacja o otwarciu ofert
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,00 m2 w budynku Obsługi Codziennej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: myjni - do pojazdów osobowych oraz ambulansów, busów (do3,5 ton); na okres do 5 lat.
2018-05-25Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 99,00 m2
Umowa najmu 102 m2
Umowa wekslowa - projekt
Oswiadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów2018-05-25SIWZ
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Pytania i odpowiedzi
Inf. z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,00 m2 w budynku Obsługi Codziennej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: myjni, hurtowni, magazynu i inne itp; na okres do 5 lat.
2018-05-15Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 99,00 m2
Umowa najmu 102 m2
Umowa wekslowa - projekt
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń:
- lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
- pielęgniarek/pielęgniarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego / transportu sanitarnego / z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
2018-05-09SWK-Lekarze
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - Lekarze
Formularz Ofertowy (.doc) - Lekarze
Oświadczenie do SWK (.doc) - Lekarze
SWK-Pielęgniarki(rze)
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - -Pielęgniarki(rze)
Formularz Ofertowy (.doc) - Pielęgniarki(rze)
Oświadczenie do SWK (.doc) - Pielęgniarki(rze)
Rozstrzygnięcie Pielęgniarki
Rozstrzygnięcie Lekarze
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 99,00 m2 w budynku Garażu nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2018-04-24Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 99,00 m2,- projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 100,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2018-04-17Formularz ofertowy
Regulamin
Umowa najmu 100,00 m2,- projekt
Umowa wekslowa
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 14,80 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2018-04-10Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 14,80 m2,- projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,00 m2 w budynku Obsługi Technicznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.
2018-03-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 105,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
[KONKURS OFERT] Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarki w zespole neonatologicznym “N”.2018-02-26
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2018-03-15JEDZ
SIWZ
Zał. Nr 2 A
Zał. Nr 2 B
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert (uzupełniający) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy w: specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego2018-02-12
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2017-12-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 66,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-12-12Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 39,10 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji2017-12-14Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-11-22Formularz ofertowy 2017
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 39,10 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.2017-11-28SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Przedłużenie terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ
Infomacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2017-11-14Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SPZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.2017-11-07SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż 4 samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2017-10-26Regulamin
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-09-26Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i 20182017-09-27Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 20172017-09-21Materiały informacyjne

Unieważnienie procedury przetargowej
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-07-14Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie

1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
2) najem placu postojowego o łącznej powierzchni 50,00 m2 przyległego do budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: parkowania pojazdów i inne itp;
2017-06-23Regulamin
Umowa najmu 152,00 m2 - PROJEKT
Umowa najmu placu 50, 00 m2 - PROJEKT
Umowa wekslowa - PROEJKT
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcia
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie - Zmiana terminu składania ofert - 29.05.2017 r.2017-05-29SIWZ
Zał. nr 2 Cz. 1
Zał. nr 2 Cz. 2
Zał. nr 2 Cz. 3
Zał. nr 2 Cz. 4
Zał. nr 2 Cz. 5
Zał. nr 2 Cz. 6
Zał. nr 2 Cz. 7
Zał. nr 2 Cz. 8
Zał. nr 2 Cz. 9
Zał. nr 2 Cz. 10
Zał. nr 2 Cz. 11
Zał. nr 2 Cz. 12
Zał. nr 2 Cz. 13
Zał. nr 2 Cz. 14
Zał. nr 2 Cz. 15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172017-04-13SIWZ
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
Pytania i odpowiedzi
część 2 poprawiony
część 8 poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy:
- w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego / w zespole transportu sanitarnego
- w zespole neonatologicznym
2017-04-10SWK
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach (Wypełnia NK)
Formularz Ofertowy (.doc)
Formularz Ofertowy (.odt)
Oświadczenie do SWK (.doc)
Oświadczenie do SWK (.odt)
Zmiana w szczegółowych warunkach konkursu
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2017-02-28Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Projekt umowy
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.2017-03-23SIWZ
Zal. Nr 2 A
Zal. Nr 2 B
JEDZ
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2017-02-14Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, 141 m2 - projekt
Um. wekslowa, ośw.współ.,weksel
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu stomatologicznego itp, zlokalizowanej w Podstacji Śródmieście w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8,
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 123,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp, zlokalizowanej na terenie Bazy Transportowej w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
2017-01-24Formularz ofertowy 2017
Regulamin przetargu ofertowego
Projekt - umowa najmu 35
Projekt - Umowa najmu 123
Umowa wekslowa - projekt 2017
Rozstrzygnięcie