Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8
NIP 712-241-34-74

Kancelaria: Edyta Łopałło
(81) 533 77 93, fax (81) 533 78 00
sekretariat@pogotowie.lublin.pl
Rachunek bankowy: PL 17 1050 1953 1000 0023 5137 8514

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I EKONOMICZNYCH WPR SP ZOZ w LUBLINIE
poniedziałek - czwartek: 7.00 - 15.00   piątek: 7.00 - 12.30

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH, GOSPODARCZYCH I OBSŁUGI WPR SP ZOZ w LUBLINIE
poniedziałek - piątek: 7.00 – 15.00

Dział Personalny

Kierownik: Ewa Więch
(81) 536 71 90
personalny@pogotowie.lublin.pl

Kadry

Sekcja Płac

Główny Koordynator Medyczny

Dział Organizacji Świadczeń Zdrowotnych

Kierownik: Barbara Pełka
(81) 534 12 20
bpelka@pogotowie.lublin.pl

Sekcja Zaopatrzenia Medycznego

Kierownik: Dariusz Ludian
(81) 536 71 93
apteka@pogotowie.lublin.pl

Ośrodek Szkoleniowy

Dział Księgowości

Kierownik: Maria Chełmieniewicz
(81) 536 71 79
ksiegowosc@pogotowie.lublin.pl

Dział Organizacji i Zamówień Publicznych

Kierownik: Barbara Grzywaczewska
(81) 536 71 97
organizacja@pogotowie.lublin.pl

Zamówienia Publiczne

Sekcja Informatyki i Łączności

Kierownik: Wiesław Marciniak
(81) 536 71 95
ti@pogotowie.lublin.pl

Dział Techniczno – Eksploatacyjny

Kierownik: Dariusz Wierzchowski
(81) 740 88 05
so@pogotowie.lublin.pl

Stacja Obsługi i Diagnostyki Samochodów

(81) 740 88 05
bok@pogotowie.lublin.pl

Sekcja Eksploatacji

Sprawy gospodarcze

Stacja Paliw

(81) 756 90 44

Służba ds. BHP i ppoż.

Inspektor BHP/Ppoż: Marian Zepchła
(81) 747 15 89
bhp@pogotowie.lublin.pl