Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8
NIP 712-241-34-74

Kancelaria
(81) 533 77 90, fax (81) 533 78 00
sekretariat@pogotowie.lublin.pl
Rachunek bankowy: PL 17 1050 1953 1000 0023 5137 8514

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I EKONOMICZNYCH WPR SP ZOZ w LUBLINIE
poniedziałek - czwartek: 7.00 - 15.00   piątek: 7.00 - 12.55

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH, GOSPODARCZYCH I OBSŁUGI WPR SP ZOZ w LUBLINIE
poniedziałek - piątek: 7.00 – 15.00

Asystent Dyrektora

Edyta Łopałło
(81) 533 77 93
elopallo@pogotowie.lublin.pl

Dział Personalny

Kierownik: Ewa Więch
(81) 536 71 90
personalny@pogotowie.lublin.pl

Kadry

Sekcja Płac

(81) 536 71 96

Główny Koordynator Medyczny

Dział Organizacji Świadczeń Zdrowotnych

Dział Księgowości

Kierownik: Maria Chełmieniewicz
(81) 536 71 79
ksiegowosc@pogotowie.lublin.pl

Ośrodek Szkoleniowy

Stanowiska ds. Zamówień Publicznych

Dział Organizacyjny

Kierownik: Barbara Grzywaczewska
(81) 536 71 97
organizacja@pogotowie.lublin.pl

Marketing

Stacja Obsługi

Kierownik: Dariusz Wierzchowski
(81) 740 88 05
so@pogotowie.lublin.pl

(81) 740 88 05
bok@pogotowie.lublin.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Kierownik: Wiesław Kurdziel
(81) 748 47 18
eksploatacja@pogotowie.lublin.pl

Dział Gospodarczy

Kierownik: Mirosław Greszata
(81) 536 76 62
gospodarczy@pogotowie.lublin.pl

Stacja Paliw


(81) 756 90 44

Sekcja Informatyki i Łączności

Kierownik: Wiesław Marciniak
(81) 536 71 95
ti@pogotowie.lublin.pl

Służba ds. BHP i ppoż.

Inspektor BHP/Ppoż: Marian Zepchła
(81) 747 15 89
bhp@pogotowie.lublin.pl

Obrona Cywilna

Alicja Korszowska, Tomasz Książek
(81) 536 71 87
lekarz@pogotowie.lublin.pl

Stanowiska Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Dariusz Wierzchowski
Dariusz Sawicki
(81) 536 71 55
kontrola@pogotowie.lublin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Tomasz Smyl
(81) 536 71 91
iod@pogotowie.lublin.pl

Sekcja Zaopatrzenia Medycznego

Kierownik: Dariusz Ludian
(81) 536 71 93
apteka@pogotowie.lublin.pl