Strona Główna | Praca

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie prowadzi obecnie rekrutację na następujące stanowiska:
StanowiskoRodzajTermin składania ofertZałącznikiStatus
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemuKonkurs ofert22-07-2020Klauzula RODO
Formularz ofertowy
Oświadczenia do SWK
Potwierdzenie do NK
SWK

Rozstrzygnięcie konkursu
AKTUALNE
Inspektor Ochrony Danych Ogłoszenie o pracę30-06-2020AKTUALNE
Dodatkowa pracaDodatkowa praca30-06-2020NIEAKTUALNE
Główny KsięgowyOgłoszenie o pracę30-06-2020NIEAKTUALNE
Kierownik Działu Księgowości - Zastępca Głównego KsięgowegoOgłoszenie o pracę30-06-2020NIEAKTUALNE
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dyspozytorów medycznychKonkurs ofert25-05-2020SWK dysp
potw NK o posiad dok lek
oświadczenia do SWK
oferta dysp
klauzula RODO

Rozstrzygnięcie konkursu
NIEAKTUALNE
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy systemu i dyspozytorów medycznychKonkurs ofert16-03-2020SWK - Zmiana
SWK - Lekarz systemu
SWK - Dyspozytor medyczny
Formularz ofertowy - Lekarz systemu
Formularz ofertowy - Dyspozytor medyczny
Potwierdzenie do NK
Oświadczenia
Klauzula RODO

Rozstrzygnięcie konkursu
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemuKonkurs ofert19-09-2019Klauzula RODO
Formularz ofertowy
Oświadczenia do SWK
Potwierdzenie do NK
SWK
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Osoba Zarządzająca Stacją PaliwOgłoszenie o pracęNIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemuKonkurs ofert19-08-2019Klauzula RODO
Formularz ofertowy
Oświadczenie do SWK
Potw. NK
Szczegółowe Warunki Konkursu
NIEAKTUALNE
KonserwatorOgłoszenie o pracęNIEAKTUALNE
InformatykOgłoszenie o pracęNIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu w Kraśniku i Annopolu,Konkurs ofert11-06-2019klauzula RODO
Formularz ofertowy
oświadczenia do SWK
potw. NK
SWK
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu w Kraśniku i AnnopoluKonkurs ofert05-06-2019Formularz ofertowy
Klauzula RODO
Oświadczenia do SWK
Potwierdzenie do NK
Szczegółowe Warunki Konkursu
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemuKonkurs ofert21-05-2019Formularz Ofertowy
Potwierdzenie do NK
Szczegółowe Warunki Konkursu
Oświadczenie do SWK
Klauzula RODO

Unieważnienie
NIEAKTUALNE
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu.
Konkurs ofert13-05-2019Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Oświadczenia do SWK
Potw. do NK
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Część I: w zespołach ratownictwa medycznego (ratownik medyczny/pielęgniarka/ pielęgniarz systemu),
Część II : w dyspozytorni medycznej (dyspozytor medyczny)
Konkurs ofert2-04-2019Formularz ofertowy
Oświadczenia do SWK
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy
Potw. do NK
SWK
Klauzula RODO
Zmiana w SWK
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Pracownik Sekcji PłacOgłoszenie o pracęNIEAKTUALNE
Pracownik Działu KadrOgłoszenie o pracęNIEAKTUALNE
MechanikOgłoszenie o pracęNIEAKTUALNE
Pielęgniarki w zespole neonatologicznym "N"Konkurs ofert27-02-2019SWK
Potwierdzenie do NK
Oświadczenie do SWK
Formularz Ofertowy
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zespole transportu sanitarnego Konkurs ofert7-01-2019Ogłoszenie
SWK-Lekarze
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - Lekarze
Formularz Ofertowy (.doc) - Lekarze
Oświadczenie do SWK (.doc) - Lekarze
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne
w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu
Konkurs ofert7-01-2019Ogłoszenie
SWK-Lekarze
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach - Lekarze
Formularz Ofertowy (.doc) - Lekarze
Oświadczenie do SWK (.doc) - Lekarze
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zespole transportu sanitarnego Konkurs ofert10-12-2018Formularz ofertowy
Oświadczenie do SWK
Potwierdzenie do NK
Sczegółowe Warunki Konkursu
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu w Filii w KraśnikuKonkurs ofert4-12-2018Formularz ofertowy
Oświadczenie do SWK
Potwierdzenie do NK
Szczegółowe Warunki Konkursu
Klauzula RODO
Zmiany w SWK
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemu,Konkurs ofert22-11-2018Szczegółowe Warunki Konkursu
Oświadczenie do SWK
Formularz Ofertowy
Potwierdzenie do NK
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy w zespole neonatologicznym „N”,Konkurs ofert20-11-2018Formularz Ofertowy
Oświadczenie do SWK
Szczegółowe Warunki Konkursu
Klauzula RODO
Rozstrzygnięcie
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemuKonkurs ofert9-11-2018 (Przedłużony termin rozstrzygnięcia)Szczegółowe Warunki Konkursu
Oświadczenia do SWK
Potwierdzenie NK
Formularz Ofertowy
Klauzula RODO
Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia ofert
Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia ofert II
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju RM w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego przez lekarzy systemuKonkurs ofert25-10-2018Szczegółowe Warunki Konkursu
Oświadczenia do SWK
Potwierdzenie NK do SWK
Formularz ofertowy
Klauzula RODO
NIEAKTUALNE
Ratownik Medyczny w zespołach transportu sanitarnegoOgłoszenie o pracę--NIEAKTUALNE
Wszelkich informacji dot. procesu rekrutacji lub konkursu ofert udziela Dział Personalny (81) 534 16 40 kadry@pogotowie.lublin.pl