Strona Główna | Ochrona danych osobowych

Informujemy, że w związku z korzystaniem ze strony internetowej Pogotowia, wszelkie dane pozyskiwane przez Administratora (daty i godziny logowań, nr IP użytkowników, rodzaje przeglądarek itp) pozyskiwane są automatycznie i nie są wykorzystywane do celów innych niż ilościowa statystyka. Strona internetowa Pogotowia nie profiluje użytkowników, nie posiada reklam podmiotów zewnętrznych i nie ma charakteru komercyjnego.

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym w dalszej części RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r przysługują Panu/Pani określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie zwane dalej Pogotowiem, danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie pod adresem: ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin, tel: 81 533 77 90, fax 81 533 78 00, e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl

2. Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem:

81 536-71-91 lub adresem e-mail: iod@pogotowie.lublin.pl

3. Pogotowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Cel:

Podstawa prawna:

- w związku z prowadzeniem działalności medycznej - wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Pogotowiu

art 6 ust 1 lit c. RODO

- w związku z prowadzeniem działalności medycznej - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

art 6 ust 1 lit e. RODO

-podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Pogotowiem

art 6 ust 1 lit. a lub/oraz lit. b. RODO

-realizacji zawartej z Pogotowiem umowy

art 6 ust 1 lit. b. RODO

- organizacyjnych Administratora, przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

art 6 ust 1 lit. a RODO

- marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Pogotowie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

art 6 ust 1 lit a RODO

- cele organizacyjne Administratora; statystyki ilościowe wejść na stronę internetową

art 6 ust 1 lit. f RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami tymi mogą być:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Pogotowia na podstawie zawartej z Pogotowiem umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające art 28 RODO)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj:

- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Pogotowiu w związku z prowadzeniem działalności medycznej i realizacją zawartych umów przez okres określony w przepisach prawa.

- w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

- w zakresie marketingu i promocji produktów własnych przez okres do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.

- w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach organizacyjnych Administratora przez okres realizacji tych celów lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pogotowie, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art 15 RODO

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

- prawo do usunięcia danych na podstawie art 17 RODO

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art 18 RODO

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO

- prawo do przenoszenia danych na podstawie art 20 RODO

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie przez Pogotowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celach niezbędnych do realizacji danego procesu i na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji tego procesu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości realizacji danego procesu.

10. W przypadku opisanym w pkt 9 dokumenty zawierające dane osobowe składane przez Panią/Pana na potrzeby realizacji danego celu powinny być opatrzone oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji …………. [ w tym miejscu należy określić cel przetwarzania np.: proces rekrutacji, szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy itd.]. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

Używamy plików cookies, aby umożliwić i ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w zakładce Ochrona danych osobowych.

Ponadto informujemy, że wszelkie dane pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej (daty i godziny logowań, nr IP użytkowników, rodzaje przeglądarek itp) pozyskiwane są automatycznie i nie są wykorzystywane do celów innych niż ilościowa statystyka. Strona internetowa Pogotowia nie profiluje użytkowników, nie posiada reklam i nie ma charakteru komercyjnego.

Pliki "cookies" używane na www.pogotowie.lublin.pl pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie ze strony internetowej. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do strony internetowej. Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

Czym są pliki Cookies

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisom internetowym rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. Na stronach WPR SP ZOZ w Lublinie korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność funkcjonowania strony internetowej. W ramach funkcjonowania strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach logowania do strefy pracownika;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
• "wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
• "funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

Sposób zarządzania plikami

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki. Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszych serwisów. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.