Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego - 2014

W dniu 10 października 2014 roku Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie w ramach Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, zorganizowało Drzwi Otwarte w Ośrodku Szkoleniowym. W godzinach 9.00-15.00 zaprezentowano sprzęt dydaktyczny, wyposażenie ambulansu medycznego oraz odbyła się projekcja filmu ,,Zanim przyjedzie pogotowie'' (film dostępny na naszym kanale YouTube). Wszyscy chętni mieli również możliwość ćwiczeń praktycznych.

Wśród odwiedzających znaleźli się uczniowie szkół podstawowych, którzy uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy oraz jak przeprowadzić prawidłowo resuscytację. Imprezie towarzyszyły liczne konkursy tematyczne z nagrodami.

12 października 2014 roku odprawiona została Msza Święta w intencji wszystkich pracowników ratownictwa medycznego, którą celebrował Ksiądz Mirosław Ładniak duszpasterz ratowników medycznych. Po mszy Ks. Mirosław Ładniak poświęcił sześć nowych ambulansów, które weszły w skład naszej floty.

Główna uroczystość obchodów Dnia Ratownictwa medycznego odbyła się w dniu 17 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski, posłowie Ziemi Lubelskiej: Pani Gabriela Masłowska, Pani Zofia Popiołek, Pan Jacek Czerniak, Pan Jan Łopata, Dyrektorzy Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Dyrektorzy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Lublin, członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele służb mundurowych policji, straży pożarnej i straży miejskiej, przedstawiciele stacji sanitarno – epidemiologicznych i lubelskich uczelni medycznych, przedstawiciele samorządów zawodowych i organizacji zawodowych, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa ratunkowego, przedstawiciele lubelskiego oddziału NFZ, przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Lublinie oraz dyrektorzy szpitali, ordynatorzy i kierownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Przybyli również pracownicy Pogotowia.

Gości powitał w imieniu Dyrektora prowadzący uroczystość Remigiusz Małecki. Dyrektor Zdzisław Kulesza w swoim przemówieniu przybliżył działalność Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, złożył pracownikom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne życzenia cierpliwości i wytrwałości w codziennej pracy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, pracownikom dyspozytorni medycznej jak również pracownikom tych podmiotów, które stykają się bezpośrednio z systemem, bez których codzienne ratowanie życia i zdrowia byłoby nieskuteczne.

W dalszej części uroczystości goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, następnie dokonano dekoracji odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wyróżnieniami wewnętrznymi.

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Bronisława Komorowskiego

uhonorował odznaczeniem państwowym

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju ratownictwa medycznego

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zdzisława Kuleszę Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie


Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Wojewoda Lubelski uhonorował Panią Marię Surmę, Pana Henryka Borzęckiego oraz Pana Janusza Sokołowskiego.

Pan Tomasz Pękalski członek Zarządu Województwa Lubelskiego uhonorował odznakami honorowymi za zasługi dla ochrony zdrowia dwóch pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Panią Alicję Gajdecką oraz Panią Annę Stadnik.

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego decyzją Kapituły Pogotowia za wkład pracy na rzecz zakładu przyznano statuetki honorowe "Zasłużony dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie" państwu: Grażynie Boguckiej, Bożenie Grabczak, Krzysztofowi Budzyńskiemu, Grzegorzowi Najdzie, Jackowi Piłatowi oraz Markowi Rycykowi, które wręczył Pan Tomasz Pękalski członek Zarządu Województwa Lubelskiego w asyście Dyrektora Zdzisława Kuleszy.

W dalszej części uroczystości odbyło się przekazanie kluczyków do sześciu ambulansów, o wartości około 2 mln 800 tysięcy zł., które zostały zakupione w całości ze środków Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Są to pojazdy wyposażone w nowoczesny specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia. Dzięki temu znacząco poprawi się jakość świadczonych usług medycznych oraz komfort pracy zespołów ratownictwa medycznego. Nowe auta zastąpią wyeksploatowane samochody i zostaną przekazane do miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego. Uroczystość zakończył występ muzyczny młodych i uzdolnionych stypendystów województwa lubelskiego oraz prezentacja sześciu nowych ambulansów.


Dzień Ratownictwa Medycznego 2013

W dniu 13 października 2013 roku było organizatorem Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, a współorganizatorem uroczystości był Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. W Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została Msza Święta w intencji wszystkich pracowników ratownictwa medycznego, której przewodniczył biskup Józef Wróbel, a którą współcelebrował między innymi Ksiądz Mirosław Ładniak duszpasterz Ratownictwa Medycznego. Po mszy św., uczestnicy z udziałem orkiestry i pocztów sztandarowych uroczyście przeszli ulicami Lublina do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Sali Błękitnej, gdzie odbywała się część oficjalna Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego. W części oficjalnej głos zabrali:
 • Minister Skarbu Państwa Pan Włodzimierz Karpiński,
 • komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Pan Tonio Borg,
 • były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Profesor Jerzy Buzek,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Cezary Rzemek,
 • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Pękalski,
 • Sekretarz Miasta Lublin Pan Andrzej Wojewódzki.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żmijan odczytał list od Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym pracownikom ratownictwa medycznego z Lublina oraz Zamościa medali "Za długoletnią służbę" przez Panią Jolantę Szołno-Koguc Wojewodę Lubelskiego. Medale złote otrzymali: Krzysztof Budzyński, Antoni Flak, Zdzisława Jarecka, Teresa Kańczuła, Krzysztof Murlak, Wiesław Sidor, Nita Grzegorz. Medale srebrne otrzymali: Waldemar Błasik, Krzysztof Cielniak, Urszula Horecka, Dorota Kusy, Piotr Sobstyl, Marian Zepchła. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek dokonał uroczystego wręczenia Odznak Honorowych "Za zasługi dla ochrony zdrowia" dla pracowników ratownictwa medycznego z Lublina, Zamościa oraz Jeleniej Góry: Edmunda Fijałkowskiego, Piotra Gawlika, Ewy Góry, Marty Małysy, Sławomira Okonia, Zofii Tarkoty, Piotra Wysockiego, Małgorzaty Zabielskiej oraz Jana Żyłkiewicza. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie oraz "Medal Pamiątkowy Województwa" dla Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie Pana Zdzisława Kuleszy - za szczególne zasługi na rzecz ochrony zdrowia w województwie lubelskim. Odznaczenia wręczył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Pękalski. Nagrodę Ministra Zdrowia Statuetkę Błogosławionego Gerarda za szczególne zasługi dla ratownictwa medycznego w kategoriach:
 • zarządzanie ratownictwem - otrzymał Zdzisław Kulesza Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie,
 • osoby i instytucje wspierające - otrzymało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • lekarz, pielęgniarka, ratownicy medyczni systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - otrzymała Sylwia Juszkiewicz z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
Nagrody Gerarda wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek. Uroczystości zakończył występ muzyczny młodych i uzdolnionych stypendystów województwa lubelskiego w osobach:
 • JULIA TROJANOWSKA laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Rozrywkowo-Musicalowej w Lublinie oraz International Children Music Festival TRA LA LA w Macedonii
 • PAULINA MAJEWSKA reprezentują ca nasz region w programie telewizyjnym "Bitwa na głosy" , śpiewała w zespole Beaty Kozidrak
 • MIKOŁAJ ZIEŃCZUK biorący udział w festiwalach rangi ogólnopolskiej reprezentując województwo lubelskie
 • KATARZYNA GOLECKA kilkakrotnie otrzymywała Grand Prix Ogólnopolskich Festiwalach Piosenki, reprezentowała nasz region w programie telewizyjnym "Bitwa na głosy" , śpiewała w zespole Beaty Kozidrak
 • KLAUDIA DROŻDŻYK kilkakrotnie otrzymywała grand Prix w ogólnopolskich Festiwalach Piosenki, również reprezentowała nasz region w programie telewizyjnym "Bitwa na głosy", śpiewała w zespole Beaty Kozidrak.
W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe z: Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SP ZOZ w Warszawie, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ze Związku Zawodowego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego oraz poczet Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, którym serdecznie dziękujemy. Obchodom Dnia Ratownictwa Medycznego towarzyszyła wystawa sprzętu medycznego, autobusu do poboru krwi, prezentacja ambulansów oraz sprzętu udostępnionego i dostarczonego, dzięki uprzejmości Muzeum Ratownictwa z Krakowa oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej. W ramach Ogólnopolskich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego w dniu 11 października 2013 r. odbył się Dzień Otwarty w Ośrodku Szkoleniowym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. Uroczystość sprawnie i w miłej atmosferze poprowadził konferansjer - Remigiusz Małecki.