Mistrzostwa

I Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie w dniach 09 - 11 czerwca 2006 roku organizowała I Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym, które były jednocześnie eliminacjami do V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Mistrzostwa zostały objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Edwarda Wojtasa. Patronat naukowy objęli: Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i Prezes Polskiej Rady Resuscytacji prof. dr hab. med. Janusz Andres, patronat medialny: Dziennik Wschodni, Radio Lublin, TVP3.

Celem Mistrzostw było doskonalenie umiejętności poprzez rywalizację oraz propagowanie idei ratownictwa medycznego i powiększenie grona jej entuzjastów. W zawodach uczestniczyło 16 załóg z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Chełma, Hrubieszowa, Kielc, Olsztyna, Ostrołęki, Radomia, Rzeszowa, Siedlec, Tarnobrzegu, Warszawy i Lublina.

Konkurencje odbywały się będą m. in. na terenie lotniska w Radawcu oraz Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL S.A. Na Mistrzostwa zaproszeni zostali przedstawiciele władz wojewódzkich, władz miejskich, służb medycznych, media.

Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw nastąpiło dnia 09.06.2006 r. o godz. 15.00 w Hotelu Huzar w Lublinie, ul. Spadochroniarzy, a ich zakończenie, poprzedzone paradą karetek ulicami Miasta Lublin, odbyło się o godz. 10.00 na Placu Zamkowym 11.06.2006 r.

Sponsorzy przedsięwzięcia to: 3 M, Akatex, Auto Form, Fota S.A., Galena, Hyundai Motor Poland Sp. z o.o., Hotel Huzar, LUBLINDIS Sp. z o.o., Motorola Polska GEMS, NSZZ "Solidarność" Region Środkowowschodni, ParaMedica Polska Sp. z o.o., Sabat, Zeszuta Sp. z o.o.

Dnia 10 czerwca w godz. 10.00 - 14.00 w Szkole Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie przy ulicy Spadochroniarzy 8 odbyła się impreza towarzysząca Mistrzostwom - Dzień Otwarty w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego pod hasłem: "Poznaj sprzęt medyczny i techniki udzielania I- szej pomocy medycznej".

Zainteresowani mogli obejrzeć ambulans wraz z wyposażeniem od środka, poznać skład załogi karetki oraz sprzęt medyczny służący do ratowania pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Ważnym etapem Dnia Otwartego była prezentacja technik udzielania I-szej pomocy medycznej, której towarzyszyły ćwiczenia praktyczne obejmujące m. in. ocenę czynności życiowych, uciskanie klatki piersiowej, wentylacja metodą usta-usta, wstępne postępowanie w zawale serca, astmie, padaczce, zatruciach, udarze mózgu. Prezentację poprowadzili pracownicy Lubelskiego Pogotowia Ratunkowego.


II Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym


"Komisya tymczasowa Pogotowia Ratunkowego podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż strażnica tegoż pogotowia, mieszcząca się w gmachu Magistratu, - pokój Nr 4 na parterze - zostaje z dniem 16 marca r. b. od godziny 1-ej po południu oddaną do użytku publicznego." - fragment odezwy, w której Prezydent Miasta Lublin powiadamia społeczeństwo o otwarciu w dniu 16 marca 1917 r. Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

W 2007 r. upłynęło 90 lat od tamtego wydarzenia. To wyjątkowo ważna rocznica w historii Pogotowia, a niewątpliwie także całej lubelskiej służby zdrowia. Obchody rocznicowe odbywały się w dniach 19 - 24 czerwca 2007 r. Ich celem było przypomnienie drogi od pierwszej konnej karetki do nowoczesnych ambulansów, a co najważniejsze - przypomnienie ludzi, którzy swą pracą i pasją utworzyli Pogotowie w Lublinie i wnieśli największy wkład w jego rozwój.

W ramach obchodów zrealizowano druk okolicznościowego kalendarza i monografii poświęconej historii Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, zorganizowano uroczystość rocznicową i wystawę fotografii pamiątkowych i przeprowadzono II Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym.

Patronat honorowy Jubileuszu sprawowali:

  • Jarosław Pinkas - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Wojciech Żukowski - Wojewoda Lubelski
  • Jarosław Zdrojkowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin

Patronat naukowy:

  • Prof. dr hab. Janusz Andres - Prezes Polskiej Rady Resuscytacji,
  • Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,
  • Prof. dr hab. Jerzy Karski - Konsultant Krajowy ds Ratownictwa Medycznego.

Patronat medialny:

  • TVP Lublin,
  • Radio Lublin,

Uroczystość rocznicowa odbyła się 22 czerwca 2007r. o godz. 11:00 w sali Teatru Muzycznego w Lublinie. Podczas obchodów zaprezentowano historię Pogotowia, wręczono sztandar WPR SP ZOZ w Lublinie, wręczono odznaczenia i medale oraz certyfikat wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, zaprezentowano wystawę zdjęć pamiątkowych. Z uroczystością zbiegło się również otwarcie II Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym.

Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej były jednocześnie Eliminacjami VI Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Konkurencje Mistrzostw dotyczyły zasad prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego w sytuacjach zagrożenia życia. Start w zawodach zgłosiło dwadzieścia dwa zespoły. Każdy zespół otrzymał do wykonania takie samo zadanie. O rodzaju zdarzenia zespoły dowiadywały się bezpośrednio przed konkurencją.

Konkurencje Mistrzostw odbywały się w Ogrodzie Saskim w okolicy muszli koncertowej, na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w rejonie Górek Czechowskich, a konkurencja nocna na terenie bazy transportowej Pogotowia Ratunkowego w Lublinie przy ul. Bursaki 17.

SPONSORZY OBCHODÓW JUBILEUSZU: Akatex, ARMED Busko Zdrój, ATOS Stolarka Budowlana, AUTO FORM Jerzy Kuc, EMS POLAND, Fota S.A., Galena, Hotel Huzar, INTER Polska S.A., Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., MC Profesjonalny Catering, Medtronic Polska Sp.z o.o., Motorola Polska GEMS, NSZZ "Solidarność" Region Środkowowschodni, Paramedica Polska Sp. z o.o., Petromont Sp. z o.o., PPUH "WOJDAK" Sp. z o.o., ULTRA-MED Sp. z o.o., "ZESZUTA" Sp. z o.o., Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Zakładów Opieki Zdrowotnej

III Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym


W dniach 3 - 5 lipca 2008 roku w naszym mieście po raz kolejny odbyły się Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, w których licznie uczestniczyły drużyny z różnych stron Polski a także z państw sąsiadujących.

Gospodarzem Mistrzostw było Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie. W trakcie ich trwania, odbył się szereg konkurencji medycznych na terenie naszego miasta, m. in. w Centrum Handlowym "LUBLIN - PLAZA" oraz nad Zalewem Zemborzyckim, gdzie pomocy potrzebował pechowy topielec. Oprócz tego dla uczestników przewidziano wiele atrakcji, jak seminaria naukowe, wycieczki turystyczne, a dla mieszkańców miasta - pokazy ratownictwa na Placu Łokietka. Koronną atrakcją była parada ambulansów ulicami miasta, która ściągnęła uwagę wielu mieszkańców Koziego Grodu. Całość relacjonowana była przez lokalne media, Dziennik Wschodni, Radio Lublin i TVP Lublin, które objęły patronatem naszą imprezę.

Nad stroną merytoryczną czuwali patroni naukowi w osobach: prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej; prof. dr hab. Jerzy Karski, Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej oraz dr n. med. Adam Nogalski Wojewódzki Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej. Całą imprezę honorowym patronatem objęli Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski oraz Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Tryumfatorami tegorocznych Mistrzostw okazali się reprezentanci SP ZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z Siedlec. Drugie miejsce zajął zespół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, a na trzecim uplasowała się drużyna Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nasze Mistrzostwa były ostatecznymi eliminacjami do VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, które odbyły się w sierpniu 2008 w Białymstoku.

VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym


Zgodnie z decyzją Instytutu Ratownictwa Medycznego w Krakowie, w roku 2009 nasze miasto gościło prestiżowe VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Odbyły się one od czwartku, 3 września do niedzieli 6 września i zgromadziły 55 zespołów ratownictwa medycznego wraz z przedstawicielami jednostek Pogotowia Ratunkowego z całej Polski, oraz 5 zespołów zagranicznych: z Litwy, Ukrainy i Grecji. Cała impreza cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Lublina.

Mistrzostwa nie odbyłyby się bez udziału i pomocy służb mundurowych, sponsorów i współorganizatorów, którzy służyli nieocenioną pomocą przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Mistrzostw. Szczególne podziękowania należą się Muzeum na Zamku, które udostępniło budynek do przeprowadzenia konkurencji, Straży Pożarnej i Policji, które uświetniły Piknik Medyczny na Placu Litewskim, oraz firmie Emergency Medical System Poland i Grupie PZU za hojne wsparcie.

Mistrzostwa zostały objęte patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia - panią Ewę Kopacz, Marszałka Województwa Lubelskiego - pana Krzysztofa Grabczuka, Wojewodę Lubelskiego - panią Genowefę Tokarską oraz Prezydenta Miasta Lublina - pana Adama Wasilewskiego. Mistrzostwa rozpoczęły się w czwartek, kiedy to do Lublina przybywały drużyny biorące udział w zawodach.

Tuż po wieczornej ceremonii otwarcia, na uczestników czekało pierwsze wyzwanie: scenariusz opisujący katastrofę pociągu. Straż pożarna zdołała ustawić wagon z powrotem na torach, a zawodnicy mieli do wykonania tzw. "triage" (segregację poszkodowanych w zależności od odniesionych obrażeń). Konkurencja przeciągnęła się do późnej nocy, a już następnego dnia z rana miały miejsce kolejne zmagania, tym razem na egzaminie pisemnym, mającym sprawdzić: kierowników zespołów, ze znajomości procedur medycznych oraz kierowców, ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

Konkurencje popołudniowe odbywały się na Placu Litewskim, gdzie podziwiać je mogli mieszkańcy miasta. Jedna z nich polegała na udzieleniu pomocy mężczyźnie, który zadławił się jabłkiem. Inna badała zręczność ratowników: mieli za zadanie nawiercić aparatem do wkłucia doszpikowego surowe jajko w czasie 1 minuty. Wszyscy zawodnicy wykazali się niezwykłym kunsztem - wspomnijmy tylko, że rekordzista zdołał wykonać 41 wwierceń. Ostateczne wyzwanie przyszło dopiero trzeciego dnia, kiedy rozegrano ostatnie konkurencje. Jedna z nich polegała na udzieleniu pomocy osobom postrzelonym przez szalonego łucznika. Problem polegał na tym, że łucznik nadal przebywał na miejscu zdarzenia. Załoga powinna, przed udzieleniem pomocy, poprosić policję o zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Ci, którzy o tym zapomnieli, sami padli ofiarą szaleńca. Równocześnie w Parku Akademickim pomocy należało udzielić nieprzytomnemu mężczyźnie. Zadanie to pokazywało, że nie każdy leżący na ulicy jest pijakiem i narkomanem.

Mistrzostwa to nie tylko zabawa i konkurencje. To także okazja do zdobycia wiedzy naukowej. Możliwości ku temu dostarczyło seminarium naukowe zorganizowane pod tytułem "Medyczne czynności ratunkowe - standardy diagnostyczne i lecznicze". Pierwszego dnia wykłady prowadzili dr Witold Lesiuk, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz dr Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 1 w Lublinie. Drugiego dnia seminarium poprowadzili profesor Juliusz Jakubaszko, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz profesor Jerzy Karski. Podczas seminarium zaprezentowano obecne oraz planowane rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Dodatkowo, pierwszego dnia Mistrzostw odbyła się wystawa sprzętu ratownictwa medycznego prezentowanego w Chatce Żaka przez czołowego producenta sprzętu medycznego w rejonie - firmę Emergency Medical System Poland. Przy okazji Mistrzostw zadbano także o mieszkańców Lubelszczyzny. Odbyły się dni otwarte Pogotowia w Podstacji Śródmieście, gdzie najmłodsi oraz "nieco" starsi mogli zapoznać się z pracą Pogotowia, zwiedzić ambulans od środka, a także poćwiczyć resuscytację sercowo - oddechową w profesjonalnych warunkach zapewnionych przez Szkołę Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego WPR SP ZOZ w Lublinie. Dni Otwarte cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców Lublina.

Dnia 5 września 2009 r. na Placu Litewskim zorganizowany został "Piknik Medyczny" pod hasłem "Bądź zdrowy i bezpieczny". "Piknik" towarzyszył odbywającym się konkurencjom, stwarzając planowe dodatkowe utrudnienia dla uczestniczących w nich ratowników. W jego trakcie można było podziwiać wyposażenie i procedury działania nie tylko samego Pogotowia, ale także Policji i Straży Pożarnej. Szczególną atrakcją była demonstracja procedury uwalniania zakleszczonej ofiary wypadku z wraku pojazdu, przez jednostkę Straży Pożarnej.

W ramach "Pikniku" można było zadbać także o własne zdrowie. Zaproszone firmy z całego Lublina udzielały darmowych porad z zakresu pielęgnacji twarzy, włosów, pomiarów wagi, tkanki tłuszczowej, ciśnienia krwi, współczynnika przemiany materii i wielu innych. Zapoznać się można było z zasadami programu "Dbam o zdrowie" oraz z prowadzoną na terenie Lublina akcją oddawania krwi.

Mieszkańcy Lublina mieli niepowtarzalną okazję podziwiać przejazd 60 ambulansów ulicami miasta. Wszystkie karetki na sygnale, wszystkie podobne i stworzone do tego samego, a wśród nich modele terenowe, różne marki - wszystkie służące ratowaniu ludzkiego życia.

Mistrzostwa odniosły wielki sukces i na trwałe zapisały się w pamięci uczestników. Po podliczeniu ogólnej punktacji, zwycięzcami ogłoszono zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego o numerze startowym 9. Drugie miejsce przypadło reprezentacji Pogotowia Ratunkowego z Legnicy. Trzecie zajęła drużyna Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego z Katowic, z Podstacji Tychy, która startowała z numerem 13. Nagrodę fair play otrzymała drużyna z Rzeszowa, która udzieliła pomocy poszkodowanym w prawdziwym wypadku na ul. Bernardyńskiej. Drugą nagrodę fair play otrzymał zespół, który udostępnił własny ambulans mniej szczęśliwym kolegom, których pojazd uległ awarii.

IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym


W dniach 27 - 29 maja 2010 roku odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym. Ich organizatorem było Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego. W zawodach udział wzięły 22 zespoły przybyłe do Lublina z 18 miast Polski, w tym z tak odległych jak Szczecin czy Katowice.

Nad imprezą patronat honorowy objął Wojewoda Lubelski - Pani Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Krzysztof Grabczuk oraz Prezydent Miasta Lublin - Pan Adam Wasilewski.

Cele Mistrzostw zostały osiągnięte, a rozmach imprezy przekroczył nasze oczekiwania. Podstawowymi celami przyświecającymi tej inicjatywie było przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji ratowników medycznych, poprzez uczestnictwo w maksymalnie urealnionych scenariuszach konkurencji, integracja środowiska ratowników medycznych oraz upowszechnienie idei ratownictwa medycznego wśród mieszkańców Lubelszczyzny. Dlatego też większość konkurencji odbyła się w miejscach otwartych dla publiczności. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem przechodniów.

Mistrzostwa odbyły się przy pomocy i współpracy ludzi dobrej woli i przyjaciół ratownictwa medycznego z całego województwa. Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim: PZU Życie SA - Głównemu Sponsorowi Mistrzostw, współorganizatorom z grona służb mundurowych - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Miejskiej Komendzie Policji w Lublinie, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin.

W ramach promowania ratownictwa medycznego wśród dzieci zorganizowano drugiego dnia mistrzostw, tj. 28 maja 2010, pokazy i naukę udzielania pierwszej pomocy. W siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, przy ul. Spadochroniarzy 8, dzieci uczyły się jak należy zachowywać się w sytuacji zagrożenia, na czym polega praca ratownika medycznego, a także zwiedzały wnętrze ambulansu medycznego, co było szczególną atrakcją dla najmłodszych. Przez cały czas Mistrzostw uczestnikom towarzyszyła wystawa prac dzieci z lubelskiej podstawówki, dotycząca zagadnień związanych z ratownictwem medycznym.

Nieco starsi miłośnicy pogotowia mogli wziąć udział w otwartym seminarium naukowym pod tematem "Standardy diagnostyczne i lecznicze w wybranych stanach zagrożenia życia". Seminarium odbyło się w hotelu "HUZAR". W jego trakcie, przedstawiciele środowiska lubelskich lekarzy i pracowników medycznych prezentowali najnowsze techniki reanimacyjne, najnowsze wyniki badań naukowych i inne aspekty zawodu ratownika oraz tendencje rozwojowe w ratownictwie medycznym.

Najważniejszym elementem Mistrzostw były przeprowadzone konkurencje medyczne. Opierały się one na maksymalnie urealnionych sytuacji zagrożenia życia, z którymi zetknąć się mogą ratownicy medyczni podczas codziennej pracy. Dodatkowo przeprowadzono także test z wiedzy medycznej, oraz konkurencję sprawnościową dla kierowców. Największym wyzwaniem dla zawodników, była próba udzielenia pomocy obcokrajowcowi z cukrzycą. Pewnym utrudnieniem był fakt, że nie mówił on po polsku, ani w żadnym europejskim języku. Nawet zaświadczenie, że choruje na cukrzyce napisane było arabikami.

Poza tym, nasi ratownicy mieli także za zadanie pomóc ofiarom strzelaniny w centrum handlowym, oraz ofierze nocnej libacji przy ognisku. Wszystkie zadania wykonywane były wzorowo, a rywalizacja była naprawdę zacięta. Konkurencje rozegrane zostały jednak w duchu fair play.

Widowiskowym punktem Mistrzostw jak co roku była Parada Ambulansów, która odbyła się w sobotę, 29 maja 2010 roku. W jej trakcie wszystkie załogi biorące udział w Mistrzostwach przedefilowały z miejsca postoju na miejsce Ceremonii Zakończenia Mistrzostw na Placu Zamkowym. Rozciągnięta kolumna ambulansów, eskortowana przez policjantów na motocyklach była doskonałym urozmaiceniem na lubelskich ulicach.

W sercu miasta, u stóp Lubelskiego Zamku, ogłoszono zwycięzców trzydniowych Mistrzostw, oraz rozdano nagrody. Dyrektor WPR SP ZOZ w Lublinie, Pan Zdzisław Kulesza, laur zwycięstwa przekazał na ręce zespołu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie, który startował z numerem 3. Zwycięzcy otrzymali komplet strojów dla członków zespołu, ufundowany przez firmę PPUH "Adbart" z Częstochowy. Miejsce drugie zajęła reprezentacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z Białej Podlaskiej, a na trzecim uplasowały się aż dwie drużyny: Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ Mielec, oraz WPR SP ZOZ w Lublinie.