Nasza misja

"Nieść pomoc w stanie zagrożenia zdrowotnego"


Jesteśmy:

  • Pogotowiem nowoczesnym,
  • Otwartym na potrzeby pacjentów,
  • Gwarantującym wysokiej jakości ambulanse i sprzęt medyczny,
  • Opierającym działalność na dobrej organizacji pracy,
  • Tworzącym nowoczesny system ratownictwa medycznego,
  • Oferującym najwyższy poziom świadczonych usług,
  • Wyspecjalizowanym w zakresie medycyny ratunkowej,
  • Inspirowanym przez wymagania normy międzynarodowej EN ISO 9001: 2008,
  • Ekonomicznym w działaniach.

Dla wypełnienia misji wyznaczona została strategia realizowana przez cele zidentyfikowane w procesach zgodnych z zasadami zawartymi w obowiązujących standardach i procedurach medycznych.

Mając na uwadze potrzeby zdrowotne i edukacyjne w zakresie ratownictwa medycznego, chcemy zapewnić wszystkim pacjentom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych w oparciu o doświadczenia i najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej z zachowaniem wysokich standardów etycznych.

Zobowiązujemy się do ustawicznego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Deklarujemy, że nasza działalność pozwoli na uzyskanie coraz większego zaufania, satysfakcji i zadowolenia naszych pacjentów.

Zapewniamy zasoby niezbędne do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.