Dyrekcja

Zdzisław Kulesza

Dyrektor

tel. 81 533 77 93

Andrzej Grabek

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

tel. 81 533 77 90

Alicja Ciechan

Starszy Asystent ds. Medycznych

tel. 81 533 77 90

Danuta Książek

Główny Księgowy

tel. 81 536 71 76