Dyrekcja

Zdzisław Kulesza

Dyrektor

tel. 81 533 77 93

Alicja Ciechan

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

tel. 81 533 77 90

Danuta Książek

Główny Księgowy

tel. 81 536 71 76