Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dyspozytorów medycznych