Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

Zamówienia publiczne

Komórka odpowiedzialna za zamówienia publiczne:
Dział Organizacji i Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu: Janusz Grzegorczyk
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, pokój 201
tel. 81-536-71-91
fax. 81-533-78-00
zampubliczne@pogotowie.lublin.pl


Opis przetargu Data składania ofert Informacje
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015. 2015-10-07 Materiały informacyjne
Najem pomieszczeń o pow. 210 m2 , 123 m2 i placu parkingowego o pow. 38 m2 2015-09-25 Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Dostawa 3 szt. ambulansów oraz sprzętu medycznego. 2015-10-28 SIWZ
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji. 2015-07-30 Projekt umowy.
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego II. 2015-07-24 Projekt umowy.
Formularz ofertowy.
Regulamin.
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego. 2015-07-15 Regulamin
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. 2015-05-14 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
Zał. 2 cz. 2
Zał. 2 cz. 3
Zał. 2 cz. 4
Zał. 2 cz. 5
Zał. 2 cz. 6
Zał. 2 cz. 7
Zał. 2 cz. 8
Zał. 2 cz. 9
Zał. 2 cz. 10
Zał. 2 cz. 11
Zał. 2 cz. 12
Zał. 2 cz. 13
Zał. 2 cz. 14
Pytania i odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie przez lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oraz w miarę potrzeb Udzielającego zamówienia w zespole transportu specjalist 2015-05-18 Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Rozstrzygnięcie
Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. 2015-04-16 SIWZ
zał. 2.
zał. 2. (pdf)
Pytania i odpowiedzi 1.
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,00 m2 oraz placu parkingowego o łącznej powierzchni 45,00 m2 2015-03-19 Regulamin przetargu
Projekt umowy 1.
Projekt umowy 2.
Projekt umowy wekslowej
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17. 2015-03-12 SIWZ
Załącznik 2 A
Załącznik 2 B
Odpowiedzi na pytania
Poprawione projekty umów
Poprawiony zał. nr 10.
Rozstrzygnięcie
Dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia, olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2015-01-28 SIWZ
zał. 2 część 1.
zał. 2 część 2.
zał. 2 część 3.
zał. 2 część 4.
zał. 2 część 5.
zał. 2 część 6.
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy: 1) najem pomieszczeń w budynku administracyjnym o łącznej powierzchni 79,30 m2, 2) najem placu dla 2 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 50,00 m2 2014-09-30 Formularz ofertowy
Regulamin
Projekt umowy 1)
Projekt umowy 2)
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014. 2014-09-23 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: 1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,59 m2 2) najem placu dla 4 miejsc parkingowych 2014-08-08 Regulamin
Formularz
Projekt umowy 1)
Projekt umowy 2)
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 szt. ambulansów sanitarnych wraz ze sprzętem medycznym. 2014-08-19 SIWZ
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 235,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne 2014-06-30 Formularz ofertowy
Regulamin
Projekt umowy
Umowa wekslowa
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. 2014-06-18 Regulamin
Projekt umowy
Projekt umowy wekslowej
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa i montaż 8 kpl. interfejsów do terminali statusu DTS-3001 CE w ambulansach WPR SP ZOZ w Lublinie. 2014-05-29 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. 2014-05-28 Regulamin
Formularz ofertowy
Projekt umowy 50 m2
Projekt umowy 141 m2
Projekt umowy 287,85 m2
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2014-05-15 SIWZ
zał. 2 cz. 1
zał. 2 cz. 2
zał. 2 cz. 3
zał. 2 cz. 4
zał. 2 cz. 5
zał. 2 cz. 6
zał. 2 cz. 7
zał. 2 cz. 8
zał. 2 cz. 9
zał. 2 cz. 10
zał. 2 cz. 11
zał. 2 cz. 12
zał. 2 cz. 13
zał. 2. cz. 14
zał. 2 cz. 15
zał. 2 cz. 16
zał. 2 cz. 17
zał. 2 cz. 18
zał. 2 cz. 19
zał. 2 cz. 20
UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedzi na pytania.
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2014 roku 2014-04-09 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2014 roku 2014-03-13 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17 2014-03-11 SIWZ
Zał. 2 a
Zał. 2 b
Zał. 2 c
Pytania i odpowiedzi 1.
Pytania i odpowiedzi 2.
Rozstrzygnięcie
Dostawa i montaż terminali statusu w ambulansach WPR SP ZOZ w Lublinie. 2014-01-23 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Wstępne ogłoszenie - Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG, oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie 2014-00-00
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi . 2013-12-31 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygniecie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2013-12-19 SIWZ
cz. 1.
cz. 2.
cz. 3.
cz. 4.
cz. 5.
Pytania i odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi. 2013-12-12 SIWZ
Pytania i odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie 2013-12-05 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Opracowanie projektu budowlanego na budowę parkingu krytego lekką wiatą na słupach metalowych dla pięciu ambulansów systemowych. 2013-11-15 Formularz ofertowy
Projekt umowy
Mapa sytuacyjna
Rozstrzygnięcie
Dostawa kurtek całosezonowych dla pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 2013-11-14 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Sprostowanie do SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej 2013-10-29 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013. 2013-10-04 Materiały Informacyjne.
Rozstrzygnięcie
Zakup sprzętu medycznego. 2013-10-08 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Rozstrzygnięcie
Dostawa odzieży ochronnej, roboczej. 2013-09-25 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Zakup sprzętu medycznego. 2013-09-05 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Wykonanie remontu przyłącza ciepłowniczego Dn 200 do obiektu WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2013-08-26 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Sprzedaz samochodu Mercedes-Benz 313 CDI 2013-08-19 Rozstrzygnięcie
Dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia. 2013-08-09 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Sprzedaz samochodu Mercedes-Benz 313 CDI 2013-08-01 Regulamin
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych dyspozytorów medycznych oraz zabezpieczenie łacznosci w rejonie operacyjnym Ryki 2013-07-17 Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego 2013-07-18 SIWZ
Odpowiedzi nr 1.
Odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Sprzedaz samochodu Mercedes-Benz 313 CDI 2013-07-23 Regulamin
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń 152 m2 i 380 m2. 2013-07-12 Regulamin
Formularz ofertowy
Rozstrzygniecie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 66 m2 i 1026 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2013-06-13 Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Projekt umowy pomieszczeń o pow. 66 m2
Projekt umowy pomieszczeń o pow. 1026 m2
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2013-05-28 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
Zał. 2 cz. 2
Zał. 2 cz. 3
Zał. 2 cz. 4
Zał. 2 cz. 5
Zał. 2 cz. 6
Zał. 2 cz. 7
Zał. 2 cz. 8
Zał. 2 cz. 9
Zał. 2 cz. 10
Zał. 2 cz. 11
Zał. 2 cz. 12
Zał. 2 cz. 13
Zał. 2 cz. 14
Zał. 2 cz. 15
Zał. 2 cz. 16
Zał. 2 cz. 17
Zał. 2 cz. 18
Zał. 2 cz. 19
Pytania i odpowiedzi
Sprostowanie do odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Dostawa wody mineralnej butelkowanej gazowanej i niegazowanej dla pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. 2013-05-06 Formularz cenowy.
Projekt umowy.
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 100,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2013-04-30 Formularz ofertowy
Projekt umowy
Regulamin przetargu ofertowego
Rozstrzygnięcie
Wymiana infrastruktury łączności radiowej. 2013-05-14 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Uzupełnienie do odp. i przesunięcie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi 2.
Pytania i odpowiedzi 3.
Rozstrzygnięcie
Zbycie aktywu trwałego stanowiącego wyposażenie Stacji Obsługi Samochodów 2013-04-18 Regulamin
Formularz
Rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów biurowych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2013-03-28 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Rozstrzygnięcie
Dostawa 4 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. 2013-04-25 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu i znaku (logo) jednostki certyfikującej. 2013-03-12 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza w zespole neonatologicznym. 2013-02-27 Warunki konkursu
Formularz ofertowy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudow? budynku Stacji Obs?ugi przy ul. Bursaki 17 2013-02-25 Formularz cenowy
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2013 roku 2013-03-01 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu i elementów wyposażenia pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w podstacjach: Śródmieście, Czechów, Bronowice, Kraśnik i Annopol. 2013-02-12 Formularz ofertowy
Zał. 1.
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza w: - specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, - zespole neonatologicznym - zespole transportu specjalistycznego 2013-02-12 Materiały informacyjne
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Informacja
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia.
Badania Profilaktyczne pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 2013-02-13 Zał. 1
Zał. 2 - Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
Wykonanie przeglądów serwisowych (technicznych), dla sprzętu medycznego będącego własnością WPR SP ZOZ w Lublinie II. 2013-02-15 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2.
Rozstrzygnięcie
Sporządzenie karty informacyjnej w formie rozszerzonej z obliczeniami przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lakierni i blacharni w budynku Stacji Obsługi Pojazdów. 2013-02-08 Formularz cenowy
Rozstrzygnięcie
Płyny do układu chłodzenia, płyn do układu hamulcowego, płyn do układu wspomagania kierownicy, płyn do spryskiwaczy, czynnik do klimatyzacji. 2013-02-11 Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3.
Rozstrzygnięcie
Akcesoria i normalia stosowane przy naprawach i obsługach pojazdów: uszczelki, podkładki, elementy gumowe, żarówki, akcesoria elektryki pojazdowej, chemia warsztatowa, akcesoria do naprawy ogumienia i wymiany kół. TO -16 / 13. 2013-02-11 Zał. nr 1
Zał. nr. 2.
Rozstrzygnięcie
Dostawy olejów smarnych do Stacji Paliw WPR SP ZOZ 2013-02-08 Zał. nr 1.
Rozstrzygnięcie
Dostawa akcesoriów samochodowych do Stacji Paliw WPR SP ZOZ w Lublinie. 2013-02-08 Zał. nr 1.
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17. 2013-03-12 SIWZ
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3
Rozstrzygnięcie
Wykonanie przeglądów serwisowych (technicznych), dla sprzętu medycznego będącego własnością WPR SP ZOZ w Lublinie 2013-01-31 zał. 1 i zał. 2
UWAGA!!! odp. na pytanie nr 1.
UWAGA !!! odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie wstępne - Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, on, gazu propan-butan lpg, oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie, ul. Bursaki 17. 0000-00-00
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i elementów wyposażenia nowych pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego – Podstacja Bronowice. 2012-12-17 Formularz
Rozstrzygnięcie
Zapytanie cenowe -- zakup drukarki laserowej. 2012-12-13 Formularz ofertowy
Uwaga!...
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji. 2012-12-17
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2012-11-27 SIWZ
cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5
cz. 6
cz. 7
cz. 8
cz. 9
cz. 10
cz. 11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2012-11-19 Regulamin przetargu
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego II. 2012-11-06 Formularz
Regulamin
Rozstrzygnięcie
Zbycie aktywów trwałych stanowiących wyposażenie Stacji Obsługi Samochodów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 2012-10-18 Regulamin
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na dostawę worków 2012-09-28 Oferta cenowa
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości 2012-09-28 Oferta cenowa
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pralniczych 2012-09-28 Oferta cenowa
Remont placu postojowego 2012-10-11 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Wynajem pomieszczeń 45, 210, 380 m2. 2012-10-04 Regulamin
Formularz ofertowy
Proj. um. na 45m2
Proj. um na 210m2
Proj. um na 380m2
Proj. um na 380m2
Rozstrzygnięcie
Zakup sprzętu medycznego. 2012-10-30 SIWZ
Odpowiedzi nr 1
Odpowiedzi nr 2
Odpowiedzi nr 3
Odpowiedzi nr 4
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie 2012-09-12 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 2012-08-28 Materiały Informacyjne
Rozstrzygnięcie
Najem miejsca parkingowego o powierzchni 18m² zlokalizowanego na terenie Bazy Transportowej w Lublinie, ul. Burski 17. 2012-08-03 Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe – organizacja wycieczki do PARYŻA w terminie 7- 11 września 2012 r. 2012-07-12 Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczenia warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni 150,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: garażowania pojazdów, warsztaty naprawcze, hurtownię, magazyny i inne 2012-07-04 Formularz ofertowy
Regulamin
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 2012-06-20 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
Zał. 2 cz. 2
Zał. 2 cz. 3
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy: Najem placu o łącznej powierzchni 60,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: nauki jazdy pojazdami, parkowania pojazdów, hurtownię, magazyny i inne. 2012-06-19 Regulamin
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie - przetarg ofertowy na zbycie samochodów: Renault Master T 35- szt. 2, Renault Master T 28, Marcedes Benz 310 II. 2012-06-25 Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Regulamin prac komisji przetargowej
Koszulki dla ZRM zapytanie cenowe 2012-06-14 opis przedmiotu
formularz ofertowy
logo jednostki
UWAGA - pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie. 2012-06-14 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Konwojowanie wartości pieniężnych 2012-05-30 Projekt umowy
Zapytanie cenowe - .pdf
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 2012-05-31 SIWZ
Zał.2 cz 1
Zał 2. cz 2
Zał. 2 cz. 3
Zał. 2 cz. 4
Zał. 2 cz. 5
Zał. 2 cz. 6
Zał. 2 cz. 7
Zał. 2 cz. 8
Zał. 2 cz. 9
Zał. 2 cz. 10
Zał. 2 cz. 11
Zał. 2 cz. 12
Zał. 2 cz. 13
Zał. 2 cz. 14
Zał. 2 cz. 15
Zał. 2 cz. 16
Zał. 2 cz. 17
Zał. 2 cz. 18
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie - przetarg ofertowy na zbycie samochodów: Renault Master T 35- szt. 2, Renault Master T 28, Marcedes Benz 310 2012-05-31 Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Regulamin pracy komisji przetargowej
Dostawa koszulek z krótkim rękawem typu "t-shirt" dla zespółw Ratownictwa Medycznego oraz koszulek z krótkim rękawem typu "polo" dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego 2012-05-22 Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
UWAGA ZMIANA
Załącznik 1 poprawiony
Rozstrzygnięcie
Usługa noclegowa ze śniadaniem oraz udostępnienie sali konferencyjnej/ wykładowej dla uczestników V Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym w dniach 26.04- 28.04.2012 r w jednym obiekcie hotelowym 2012-04-11 zał nr 2
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Wykonanie termomodernizacji budynku garażowego nr 1 wraz z instalacją odgromową oraz remont wiaty wjazdowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. 2012-04-18 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów biurowych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2012-03-22 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zgodnie z zał. nr 2. 2012-03-20 Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2012 roku. 2012-03-16 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Zapewnienie cateringu dla uczestników kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych realizowanych przez Szkołę Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie w 2012 roku w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie 2012-02-22 SIWZ
Odpowiedzi nr 1
Formularz cenowy (zał 2)
Rozstrzygnięcie
Badania Profilaktyczne pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 2012-02-22 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2012 roku 2012-02-16 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem dystrybutora ON do Stacji Paliw WPR SP ZOZ. 2012-02-16 Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. 2012-03-14 SIWZ
załączniki do SIWZ
pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Dostawa druków dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie do magazynu przy ul. Bursaki 17 2012-02-13 Formularz ofertowy
Projekt umowy
UWAGA - ZMIANA
Formularz ofertowy nr 2
Rozstrzygnięcie
Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku punktu wyjazdowego w Piaskach. 2012-02-06 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17 2012-03-15 SIWZ
Zał 2a
Zał 2b
Zał 2c
Rozstrzygnięcie
Odbieranie odpadów komunalnych z Podstacji WPR SP ZOZ w Lublinie. 2012-01-17 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodu w trybie przetargu ustnego (aukcji) II 2012-01-26 Regulamin
Rozstrzygnięcie
Dostawa olejów smarnych do Stacji Paliw 2012-01-17 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Dostawa płynów samochodowych 2012-01-17 Załącznki
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
Dostawa akcesoriów samochodowych do Stacji Paliw WPR SP ZOZ w Lublinie 2012-01-17 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodu w trybie przetargu ustnego (aukcji) 2012-01-09 Regulamin
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie wstępne - PRZETARG NIEOGRANICZONY: – na dostawę paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 0000-00-00
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, gabinety lekarskie i stomatologiczne, magazyny i inne 2011-12-28 formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi. 2011-12-22 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji cenowej. 2011-12-22 Rozstrzygnięcie
Zakup routerów brzegowych. 2011-12-20 Wymagania sprzętowe.
Zakup zestawów komputerowych, programów antywirusowych oraz szyfrujących. 2011-12-20 Wymagania sprzętowe.
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ustnego (aukcji) - przetarg II. 2011-12-12 Regulamin
Rozstrzygnięcie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dyspozytorów medycznych oraz zabezpieczenie łączności umożliwiającej przyjmowanie zgłoszeń, powiadamianie i dysponowanie Z.R.M. w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 2011-12-08 Warunki konkursu ofert.
Rozstrzygnięcie
Konkurs na wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych. 2011-12-02 Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi. 2011-11-30 SIWZ
Pytania nr 1
Rozstrzygnięcie
Dostawa ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2011-11-29 SIWZ
zał. 2
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ustnego (aukcji). 2011-11-22 Regulamin
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2011-10-19 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
zał. 2 cz. 2
zał. 2 cz. 3
zał. 2 cz. 4
zał. 2 cz. 5
zał. 2 cz. 6
zał. 2 cz. 7
zał. 2 cz. 8
zał. 2 cz. 9
Odpowiedzi nr 1
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011. 2011-09-15 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Dostawa 4 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2011-10-11 S I W Z
zał. do S I W Z
Odpowiedzi nr 1
Odpowiedzi nr 2
Odpowiedzi nr 3
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,00 m2 oraz 118,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2011-07-21 Regulamin przetargu ofertowego
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Wykonanie modernizacji systemu oświetleniowego terenu i Garażu I przy ul. Bursaki 17 w Lublinie 2011-07-27 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dyspozytorów medycznych oraz zabezpieczenie łączności umożliwiającej przyjmowanie zgłoszeń, powiadamianie i dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe R 2011-07-12 Warunki Konkursu Ofert
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,00 m2 przy ul. Bursaki 17 w Lublinie 2011-07-04 Regulamin
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2011-06-15 Regulamin
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 2011-06-10 SIWZ
zał.2 cz.1
zał.2 cz2.
zał.2 cz3.
zał.2. cz4.
zał.2 cz5.
zał.2. cz6.
zał.2 cz7.
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Rozstrzygnięcie
Zapytanie cenowe - zakup sprzętu komputerowego 2011-06-02 wymagania / parametry
Rozstrzygnięcie
Wykonanie termomodernizacji budynku Obsługi Codziennej położonego na terenie bazy WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2011-06-09 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych, środków medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2011-05-05 SIWZ
Zał. 2 cz.1.
Zał. 2 cz.2
Zał. 2 cz3.
Zał. 2 cz4.
Zał. 2 cz5.
Zał. 2 cz6.
Zał. 2 cz7.
Zał. 2 cz8.
Zał. 2 cz9.
Zał. 2 cz10
Zał. 2 cz11.
Zał. 2 cz12.
Zał. 2 cz13.
Zał. 2 cz14.
Zał. 2 cz15.
Zał. 2 cz16.
Zał. 2 cz17.
Zał. 2 cz18.
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Pytania i odpowiedzi nr 3.
Rozstrzygnięcie
Wykonanie termomodernizacji budynku „A” Stacji Obsługi Samochodów położonego na terenie bazy WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2011-04-27 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Zapytanie cenowe - Zapewnienie cateringu dla uczestników kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych realizowanych przez Szkołę Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie 2011-04-11
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2011 roku. 2011-04-12 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów biurowych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2011-03-17 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2011 roku. 2011-03-10 SIWZ
Rozstrzygnięcie przetargu
Zbycie zbędnych podnośników Stacji Obsługi Samochodów. 2011-03-09
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2011-03-15 SIWZ
Załącznik 2A
Załącznik 2B
Załącznik 2C
Pytania nr 1.
Rozstrzygnięcie przetargu
Zbycie zbędnych podnośników Stacji Obsługi Samochodów Przetarg II 2011-02-08
Zbycie zbędnych podnośników Stacji Obsługi Samochodów. 2011-01-19 Regulamin
Formularz
Start | Mapa strony | Kontakt
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 0000005890
REGON: 431018621, NIP: 712-241-34-74
ISO BIP