Wszyscy razem dla bezpieczeństwa – 100 lecie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego trwa!

16 Paź 2017

Z inicjatywy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, obchodzącego w tym roku swoje 100 – lecie i Szkoły Podstawowej nr 57 realizującej innowację pedagogiczną ,,B” jak bezpieczeństwo, w dniu 14 października 2017r. (sobota) zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem „57”.
Scenariusz zdarzenia zakładał wtargnięcie na teren szkoły uzbrojonych w broń białą napastników, którzy zaatakowali uczniów odbywających zajęcia dodatkowe. Na terenie budynku znajdowało się 40 uczniów i 5 nauczycieli. W wyniku działań agresorów 18 osób zostało rannych.
W działaniach na terenie zagrożonym włączone zostały:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112/999
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
Państwowa Straż Pożarna – Komenda Wojewódzka i Miejska PSP
Wojewódzkie Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lublinie
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie

Ideą przyświecającą organizacji tych ćwiczeń było między innymi podniesienie znajomości zasad i standardów postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz poprawa umiejętności koordynacji służb podczas akcji ratowniczych.
W trakcie przygotowań do pozoracji wszyscy uczniowie odbyli szkolenie dotyczące zasad zachowania w sytuacji zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy AT KWP w Lublinie oraz ratowników medycznych WPR w Lublinie. W symulowanym zdarzeniu wzięły udział klasy ratownicze 2B i 3B oraz nauczyciele. Wszyscy uczestnicy ćwiczyli procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz elementy autoratownictwa.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez służby policyjne ratownicy medyczni wraz ze strażakami wdrożyli procedury działań w zdarzeniu masowym. Kluczowym elementem było ćwiczenie triag’u i wykonywanie zadań koordynatorów: medycznego i transportu na miejscu zdarzenia. Powiadomienie o zdarzeniu zostało przekazane telefonicznie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej. Osoba pełniąca rolę ,,dyspozytora medycznego kierującego” obsługiwał zdarzenie zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania w sytuacji zdarzenia o charakterze mnogim/ masowym.

Bezpośrednio po ćwiczeniach zostały omówione zaganianie z zakresu celu symulacji i rezultatów wspólnego działania, wymieniono poglądy, które będą użyteczne w przygotowaniach do przedsięwzięć o podobnym charakterze.
Zaplanowano kolejne ćwiczenia, mające na celu doskonalenie procedur oraz zasad współpracy służb ratowniczych.

Źródło: http://g7.lublin.eu/news/909-wszyscy-razem-dla-bezpieczenstwa-100-lecie-wojewodzkiego-pogotowia-ratunkowego-trwa.html