Strefa Pacjenta | Udostępnianie dokumentacji medycznejCENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.:


- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,51 zł

- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,30 zł

- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej - 1,70 zł