Strefa Pacjenta | Świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie świadczy nieodpłatne usługi w zakresie transportu sanitarnego dla tych osób, które są pacjentami następujących Praktyk Lekarza Rodzinnego współpracujących w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z Pogotowiem

W zakresie transportu sanitarnego Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie świadczy usługi wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego.

Usługa transportu sanitarnego świadczona jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zgłoszenia transportu przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu: 81 533 30 92 – Dyspozytor Medyczny

Informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej, świątecznej, wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zawarte są na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia w:

WYKAZ PUNKTÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ oraz ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w 2015 roku na terenie Lublina realizowane są przez następujące ośrodki:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GALEN Całodobowa Opieka Lekarsko-Pielęgniarska pod adresem: ul. Wapowskiego 2/3 tel. 81 450-58-25
  • Ośrodek Medyczny DMP Przychodnia pod adresem: ul. Projektowa 5, 20-952 Lublin tel. 81 710-56-80
  • NZOZ LUNA MED pod adresem: Al.Racławickie 23, 20-904 Lublin tel. 81 718-36-29
  • NZOZ UNI-MED Spółka Jawna pod adresem: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin tel. 81 747-34-83
  • NZOZ GALEN pod adresem: ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin tel. 666-595-412