Zamówienia Publiczne – Archiwum


OpisData składania ofertInformacje
Wykonanie systemu montażowego (szt. 26) stacji dokującej i drukarki w ambulansach będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.2016-11-18Zapytanie cenowe - formularz
Unieważnienie
Dostawa 6 szt. ambulansów sanitarnych2016-12-06SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
JEDZ
Pytania i Odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu szkoleniowego2016-11-02SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego / transportu sanitarnego,
- dyspozytorów medycznych w dyspozytorni medycznej,
- pielęgniarek / pielęgniarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego / transportu
sanitarnego / z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
- ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego / transportu
sanitarnego / z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
2016-10-03Szczegółowe warunki konkursu
Oświadczenie
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 sztuk ambulansów sanitarnych2016-10-13SIWZ
SIWZ załącznik 2
JEDZ
Pytania i Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów2016-10-06SIWZ
JEDZ
Pytania i Odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 20162016-09-08Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacjiod 2016-08-08Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 79,30 m2 w budynku administracyjnym w Lublinie przy ul. Bursaki 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, itp.2016-08-02Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu
Umowa wekslowa - projekt
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie II przetargu ofertowego nieograniczonego2016-08-01Formularz ofertowy
Regulamin
Wzór umowy
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp,2016-07-19Formularz Ofertowy
Regulamin
Wzór Umowy
Wzór Umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2016-07-14Formularz ofertowy
Regulamin
Wzór Umowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie2016-07-06SIWZ
Zał. Nr 2 - cz.1 Produkty lecznicze
Zał. Nr 2 - cz.2 Sprzęt med. j.u.
Zał. Nr 2 - cz.3 Sprzęt med. j.u.
Pytania i Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o powierzchni: 118,00 m2, 152,00 m2, 150,00 m2, 79,30 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp.2016-07-01Formularz ofertowy
Regulamin
Umowa najmu
Umowa wekslowa
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza w zespole ratownictwa medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza w zespole neonatologicznym N2016-06-01SWK- dyspozytor medyczny
Oświadczenie do SWK- dyspozytor medyczny
oferta- dyspozytor medyczny
SWK- pielęgniarka/pielęgniarz
Oświadczenie do SWK- pielęgniarka/pielęgniarz
oferta- pielęgniarka/pielęgniarz
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie2016-05-18SIWZ
Załącznik nr 2 cz (1)
Załącznik nr 2 cz (2)
Załącznik nr 2 cz (3)
Załącznik nr 2 cz (4)
Załącznik nr 2 cz (6)
Załącznik nr 2 cz (5)
Załącznik nr 2 cz (7)
Załącznik nr 2 cz (8)
Załącznik nr 2 cz (9)
Załącznik nr 2 cz (10)
Załącznik nr 2 cz (12)
Załącznik nr 2 cz (11)
Załącznik nr 2 cz (13)
Załącznik nr 2 cz (14)
Załącznik nr 2 cz (15)
Załącznik nr 2 cz (16)
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172016-04-14SIWZ
część 1
część 2
część 3
część 4
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb98, Pb95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynu WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 172016-03-23SIWZ
Zał. Nr 2 A
Zał. Nr 2 B
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia, olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172016-03-04SIWZ
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
pytania i odpowiedzi
Załącznik Nr 2 cz. 8 – poprawiony
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oraz w miarę potrzeb Udzielającego zamówienia w zespole transportu specjalistycznego (w tym merytoryczne wsparcie dyspozytorów medycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego)2016-02-11Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu
Formularz ofertowy
Zmiana terminu rozstrzygnięcia ofert [17.02.16]
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w zespole neonatologicznym "N"2016-01-29Sczegółowe Warunki Konkursu N
zał. 1 do SWK - oświadczenie oferenta
Wzór oferty
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi2015-12-11SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie 2015-11-16 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Poprawiony formularz cenowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa 3 szt. ambulansów oraz sprzętu medycznego. 2015-10-28 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015. 2015-10-07 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o pow. 210 m2 , 123 m2 i placu parkingowego o pow. 38 m2 2015-09-25 Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji. 2015-07-30 Projekt umowy.
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego II. 2015-07-24 Projekt umowy.
Formularz ofertowy.
Regulamin.
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego. 2015-07-15 Regulamin
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie przez lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oraz w miarę potrzeb Udzielającego zamówienia w zespole transportu specjalist 2015-05-18 Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.2015-05-14 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
Zał. 2 cz. 2
Zał. 2 cz. 3
Zał. 2 cz. 4
Zał. 2 cz. 5
Zał. 2 cz. 6
Zał. 2 cz. 7
Zał. 2 cz. 8
Zał. 2 cz. 9
Zał. 2 cz. 10
Zał. 2 cz. 11
Zał. 2 cz. 12
Zał. 2 cz. 13
Zał. 2 cz. 14
Pytania i odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Dostawa rękawic medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. 2015-04-16 SIWZ
zał. 2.
zał. 2. (pdf)
Pytania i odpowiedzi 1.
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,00 m2 oraz placu parkingowego o łącznej powierzchni 45,00 m2 2015-03-19 Regulamin przetargu
Projekt umowy 1.
Projekt umowy 2.
Projekt umowy wekslowej
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17. 2015-03-12 SIWZ
Załącznik 2 A
Załącznik 2 B
Odpowiedzi na pytania
Poprawione projekty umów
Poprawiony zał. nr 10.
Rozstrzygnięcie
Dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia, olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2015-01-28 SIWZ
zał. 2 część 1.
zał. 2 część 2.
zał. 2 część 3.
zał. 2 część 4.
zał. 2 część 5.
zał. 2 część 6.
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy: 1) najem pomieszczeń w budynku administracyjnym o łącznej powierzchni 79,30 m2, 2) najem placu dla 2 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 50,00 m2 2014-09-30 Formularz ofertowy
Regulamin
Projekt umowy 1)
Projekt umowy 2)
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014. 2014-09-23 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 szt. ambulansów sanitarnych wraz ze sprzętem medycznym. 2014-08-19 SIWZ
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Rozstrzygnięcie
przetarg ofertowy na: 1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,59 m2 2) najem placu dla 4 miejsc parkingowych 2014-08-08 Regulamin
Formularz
Projekt umowy 1)
Projekt umowy 2)
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 235,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne 2014-06-30 Formularz ofertowy
Regulamin
Projekt umowy
Umowa wekslowa
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. 2014-06-18 Regulamin
Projekt umowy
Projekt umowy wekslowej
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa i montaż 8 kpl. interfejsów do terminali statusu DTS-3001 CE w ambulansach WPR SP ZOZ w Lublinie. 2014-05-29 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. 2014-05-28 Regulamin
Formularz ofertowy
Projekt umowy 50 m2
Projekt umowy 141 m2
Projekt umowy 287,85 m2
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2014-05-15 SIWZ
zał. 2 cz. 1
zał. 2 cz. 2
zał. 2 cz. 3
zał. 2 cz. 4
zał. 2 cz. 5
zał. 2 cz. 6
zał. 2 cz. 7
zał. 2 cz. 8
zał. 2 cz. 9
zał. 2 cz. 10
zał. 2 cz. 11
zał. 2 cz. 12
zał. 2 cz. 13
zał. 2. cz. 14
zał. 2 cz. 15
zał. 2 cz. 16
zał. 2 cz. 17
zał. 2 cz. 18
zał. 2 cz. 19
zał. 2 cz. 20
UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedzi na pytania.
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2014 roku 2014-04-09 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2014 roku 2014-03-13 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17 2014-03-11 SIWZ
Zał. 2 a
Zał. 2 b
Zał. 2 c
Pytania i odpowiedzi 1.
Pytania i odpowiedzi 2.
Rozstrzygnięcie
Dostawa i montaż terminali statusu w ambulansach WPR SP ZOZ w Lublinie. 2014-01-23 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Wstępne ogłoszenie - Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG, oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie 2014-00-00
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi . 2013-12-31 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygniecie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2013-12-19 SIWZ
cz. 1.
cz. 2.
cz. 3.
cz. 4.
cz. 5.
Pytania i odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi. 2013-12-12 SIWZ
Pytania i odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie 2013-12-05 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Opracowanie projektu budowlanego na budowę parkingu krytego lekką wiatą na słupach metalowych dla pięciu ambulansów systemowych. 2013-11-15 Formularz ofertowy
Projekt umowy
Mapa sytuacyjna
Rozstrzygnięcie
Dostawa kurtek całosezonowych dla pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 2013-11-14 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Sprostowanie do SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej 2013-10-29 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Zakup sprzętu medycznego. 2013-10-08 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013. 2013-10-04 Materiały Informacyjne.
Rozstrzygnięcie
Dostawa odzieży ochronnej, roboczej. 2013-09-25 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Zakup sprzętu medycznego. 2013-09-05 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Wykonanie remontu przyłącza ciepłowniczego Dn 200 do obiektu WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2013-08-26 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Sprzedaz samochodu Mercedes-Benz 313 CDI 2013-08-19 Rozstrzygnięcie
Dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia. 2013-08-09 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Sprzedaz samochodu Mercedes-Benz 313 CDI 2013-08-01 Regulamin
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Sprzedaz samochodu Mercedes-Benz 313 CDI 2013-07-23 Regulamin
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego 2013-07-18 SIWZ
Odpowiedzi nr 1.
Odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych dyspozytorów medycznych oraz zabezpieczenie łacznosci w rejonie operacyjnym Ryki 2013-07-17 Warunki konkursu
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń 152 m2 i 380 m2. 2013-07-12 Regulamin
Formularz ofertowy
Rozstrzygniecie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 66 m2 i 1026 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2013-06-13 Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Projekt umowy pomieszczeń o pow. 66 m2
Projekt umowy pomieszczeń o pow. 1026 m2
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2013-05-28 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
Zał. 2 cz. 2
Zał. 2 cz. 3
Zał. 2 cz. 4
Zał. 2 cz. 5
Zał. 2 cz. 6
Zał. 2 cz. 7
Zał. 2 cz. 8
Zał. 2 cz. 9
Zał. 2 cz. 10
Zał. 2 cz. 11
Zał. 2 cz. 12
Zał. 2 cz. 13
Zał. 2 cz. 14
Zał. 2 cz. 15
Zał. 2 cz. 16
Zał. 2 cz. 17
Zał. 2 cz. 18
Zał. 2 cz. 19
Pytania i odpowiedzi
Sprostowanie do odpowiedzi.
Rozstrzygnięcie
Wymiana infrastruktury łączności radiowej. 2013-05-14 SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Uzupełnienie do odp. i przesunięcie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi 2.
Pytania i odpowiedzi 3.
Rozstrzygnięcie
Dostawa wody mineralnej butelkowanej gazowanej i niegazowanej dla pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. 2013-05-06 Formularz cenowy.
Projekt umowy.
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 100,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2013-04-30 Formularz ofertowy
Projekt umowy
Regulamin przetargu ofertowego
Rozstrzygnięcie
Dostawa 4 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. 2013-04-25 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Zbycie aktywu trwałego stanowiącego wyposażenie Stacji Obsługi Samochodów 2013-04-18 Regulamin
Formularz
Rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów biurowych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2013-03-28 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Rozstrzygnięcie
Przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu i znaku (logo) jednostki certyfikującej. 2013-03-12 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17. 2013-03-12 SIWZ
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2013 roku 2013-03-01 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza w zespole neonatologicznym. 2013-02-27 Warunki konkursu
Formularz ofertowy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudow? budynku Stacji Obs?ugi przy ul. Bursaki 17 2013-02-25 Formularz cenowy
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rozstrzygnięcie
Wykonanie przeglądów serwisowych (technicznych), dla sprzętu medycznego będącego własnością WPR SP ZOZ w Lublinie II. 2013-02-15 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2.
Rozstrzygnięcie
Badania Profilaktyczne pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 2013-02-13 Zał. 1
Zał. 2 - Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu i elementów wyposażenia pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w podstacjach: Śródmieście, Czechów, Bronowice, Kraśnik i Annopol. 2013-02-12 Formularz ofertowy
Zał. 1.
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza w: - specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, - zespole neonatologicznym - zespole transportu specjalistycznego 2013-02-12 Materiały informacyjne
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Informacja
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia.
Płyny do układu chłodzenia, płyn do układu hamulcowego, płyn do układu wspomagania kierownicy, płyn do spryskiwaczy, czynnik do klimatyzacji. 2013-02-11 Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3.
Rozstrzygnięcie
Akcesoria i normalia stosowane przy naprawach i obsługach pojazdów: uszczelki, podkładki, elementy gumowe, żarówki, akcesoria elektryki pojazdowej, chemia warsztatowa, akcesoria do naprawy ogumienia i wymiany kół. TO -16 / 13. 2013-02-11 Zał. nr 1
Zał. nr. 2.
Rozstrzygnięcie
Sporządzenie karty informacyjnej w formie rozszerzonej z obliczeniami przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lakierni i blacharni w budynku Stacji Obsługi Pojazdów. 2013-02-08 Formularz cenowy
Rozstrzygnięcie
Dostawy olejów smarnych do Stacji Paliw WPR SP ZOZ 2013-02-08 Zał. nr 1.
Rozstrzygnięcie
Dostawa akcesoriów samochodowych do Stacji Paliw WPR SP ZOZ w Lublinie. 2013-02-08 Zał. nr 1.
Rozstrzygnięcie
Wykonanie przeglądów serwisowych (technicznych), dla sprzętu medycznego będącego własnością WPR SP ZOZ w Lublinie 2013-01-31 zał. 1 i zał. 2
UWAGA!!! odp. na pytanie nr 1.
UWAGA !!! odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i elementów wyposażenia nowych pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego – Podstacja Bronowice. 2012-12-17 Formularz
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji. 2012-12-17
Zapytanie cenowe -- zakup drukarki laserowej. 2012-12-13 Formularz ofertowy
Uwaga!...
Rozstrzygnięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2012-11-27 SIWZ
cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5
cz. 6
cz. 7
cz. 8
cz. 9
cz. 10
cz. 11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2012-11-19 Regulamin przetargu
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego II. 2012-11-06 Formularz
Regulamin
Rozstrzygnięcie
Zakup sprzętu medycznego. 2012-10-30 SIWZ
Odpowiedzi nr 1
Odpowiedzi nr 2
Odpowiedzi nr 3
Odpowiedzi nr 4
Rozstrzygnięcie
Zbycie aktywów trwałych stanowiących wyposażenie Stacji Obsługi Samochodów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 2012-10-18 Regulamin
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Remont placu postojowego 2012-10-11 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Wynajem pomieszczeń 45, 210, 380 m2. 2012-10-04 Regulamin
Formularz ofertowy
Proj. um. na 45m2
Proj. um na 210m2
Proj. um na 380m2
Proj. um na 380m2
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na dostawę worków 2012-09-28 Oferta cenowa
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości 2012-09-28 Oferta cenowa
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pralniczych 2012-09-28 Oferta cenowa
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie 2012-09-12 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 2012-08-28 Materiały Informacyjne
Rozstrzygnięcie
Najem miejsca parkingowego o powierzchni 18m² zlokalizowanego na terenie Bazy Transportowej w Lublinie, ul. Burski 17. 2012-08-03 Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Zapytanie ofertowe – organizacja wycieczki do PARYŻA w terminie 7- 11 września 2012 r. 2012-07-12 Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczenia warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni 150,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: garażowania pojazdów, warsztaty naprawcze, hurtownię, magazyny i inne 2012-07-04 Formularz ofertowy
Regulamin
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie - przetarg ofertowy na zbycie samochodów: Renault Master T 35- szt. 2, Renault Master T 28, Marcedes Benz 310 II. 2012-06-25 Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Regulamin prac komisji przetargowej
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 2012-06-20 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
Zał. 2 cz. 2
Zał. 2 cz. 3
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy: Najem placu o łącznej powierzchni 60,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: nauki jazdy pojazdami, parkowania pojazdów, hurtownię, magazyny i inne. 2012-06-19 Regulamin
Projekt umowy
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Koszulki dla ZRM zapytanie cenowe 2012-06-14 opis przedmiotu
formularz ofertowy
logo jednostki
UWAGA - pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie. 2012-06-14 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 2012-05-31 SIWZ
Zał.2 cz 1
Zał 2. cz 2
Zał. 2 cz. 3
Zał. 2 cz. 4
Zał. 2 cz. 5
Zał. 2 cz. 6
Zał. 2 cz. 7
Zał. 2 cz. 8
Zał. 2 cz. 9
Zał. 2 cz. 10
Zał. 2 cz. 11
Zał. 2 cz. 12
Zał. 2 cz. 13
Zał. 2 cz. 14
Zał. 2 cz. 15
Zał. 2 cz. 16
Zał. 2 cz. 17
Zał. 2 cz. 18
Pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie - przetarg ofertowy na zbycie samochodów: Renault Master T 35- szt. 2, Renault Master T 28, Marcedes Benz 310 2012-05-31 Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Regulamin pracy komisji przetargowej
Konwojowanie wartości pieniężnych 2012-05-30 Projekt umowy
Zapytanie cenowe - .pdf
Rozstrzygnięcie
Dostawa koszulek z krótkim rękawem typu "t-shirt" dla zespółw Ratownictwa Medycznego oraz koszulek z krótkim rękawem typu "polo" dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego 2012-05-22 Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
UWAGA ZMIANA
Załącznik 1 poprawiony
Rozstrzygnięcie
Wykonanie termomodernizacji budynku garażowego nr 1 wraz z instalacją odgromową oraz remont wiaty wjazdowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie. 2012-04-18 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Usługa noclegowa ze śniadaniem oraz udostępnienie sali konferencyjnej/ wykładowej dla uczestników V Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym w dniach 26.04- 28.04.2012 r w jednym obiekcie hotelowym 2012-04-11 zał nr 2
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa materiałów biurowych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2012-03-22 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zgodnie z zał. nr 2. 2012-03-20 Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2012 roku. 2012-03-16 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17 2012-03-15 SIWZ
Zał 2a
Zał 2b
Zał 2c
Rozstrzygnięcie
Dostawa 6 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. 2012-03-14 SIWZ
załączniki do SIWZ
pytania i odpowiedzi
Rozstrzygnięcie
Zapewnienie cateringu dla uczestników kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych realizowanych przez Szkołę Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie w 2012 roku w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie 2012-02-22 SIWZ
Odpowiedzi nr 1
Formularz cenowy (zał 2)
Rozstrzygnięcie
Badania Profilaktyczne pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie. 2012-02-22 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2012 roku 2012-02-16 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem dystrybutora ON do Stacji Paliw WPR SP ZOZ. 2012-02-16 Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa druków dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie do magazynu przy ul. Bursaki 17 2012-02-13 Formularz ofertowy
Projekt umowy
UWAGA - ZMIANA
Formularz ofertowy nr 2
Rozstrzygnięcie
Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku punktu wyjazdowego w Piaskach. 2012-02-06 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodu w trybie przetargu ustnego (aukcji) II 2012-01-26 Regulamin
Rozstrzygnięcie
Odbieranie odpadów komunalnych z Podstacji WPR SP ZOZ w Lublinie. 2012-01-17 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Dostawa olejów smarnych do Stacji Paliw 2012-01-17 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Dostawa płynów samochodowych 2012-01-17 Załącznki
Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie
Dostawa akcesoriów samochodowych do Stacji Paliw WPR SP ZOZ w Lublinie 2012-01-17 Załącznik
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodu w trybie przetargu ustnego (aukcji) 2012-01-09 Regulamin
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, gabinety lekarskie i stomatologiczne, magazyny i inne 2011-12-28 formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi. 2011-12-22 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji cenowej. 2011-12-22 Rozstrzygnięcie
Zakup routerów brzegowych. 2011-12-20 Wymagania sprzętowe.
Zakup zestawów komputerowych, programów antywirusowych oraz szyfrujących. 2011-12-20 Wymagania sprzętowe.
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ustnego (aukcji) - przetarg II. 2011-12-12 Regulamin
Rozstrzygnięcie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dyspozytorów medycznych oraz zabezpieczenie łączności umożliwiającej przyjmowanie zgłoszeń, powiadamianie i dysponowanie Z.R.M. w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 2011-12-08 Warunki konkursu ofert.
Rozstrzygnięcie
Konkurs na wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych. 2011-12-02 Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Rozstrzygnięcie
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi. 2011-11-30 SIWZ
Pytania nr 1
Rozstrzygnięcie
Dostawa ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2011-11-29 SIWZ
zał. 2
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ustnego (aukcji). 2011-11-22 Regulamin
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2011-10-19 SIWZ
Zał. 2 cz. 1
zał. 2 cz. 2
zał. 2 cz. 3
zał. 2 cz. 4
zał. 2 cz. 5
zał. 2 cz. 6
zał. 2 cz. 7
zał. 2 cz. 8
zał. 2 cz. 9
Odpowiedzi nr 1
Rozstrzygnięcie
Dostawa 4 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2011-10-11 S I W Z
zał. do S I W Z
Odpowiedzi nr 1
Odpowiedzi nr 2
Odpowiedzi nr 3
Rozstrzygnięcie
Przetarg ofertowy - Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011. 2011-09-15 Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Wykonanie modernizacji systemu oświetleniowego terenu i Garażu I przy ul. Bursaki 17 w Lublinie 2011-07-27 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,00 m2 oraz 118,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2011-07-21 Regulamin przetargu ofertowego
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dyspozytorów medycznych oraz zabezpieczenie łączności umożliwiającej przyjmowanie zgłoszeń, powiadamianie i dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe R 2011-07-12 Warunki Konkursu Ofert
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,00 m2 przy ul. Bursaki 17 w Lublinie 2011-07-04 Regulamin
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtownię, magazyny i inne. 2011-06-15 Regulamin
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8 2011-06-10 SIWZ
zał.2 cz.1
zał.2 cz2.
zał.2 cz3.
zał.2. cz4.
zał.2 cz5.
zał.2. cz6.
zał.2 cz7.
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Rozstrzygnięcie
Wykonanie termomodernizacji budynku Obsługi Codziennej położonego na terenie bazy WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2011-06-09 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Zapytanie cenowe - zakup sprzętu komputerowego 2011-06-02 wymagania / parametry
Rozstrzygnięcie
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych, środków medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. 2011-05-05 SIWZ
Zał. 2 cz.1.
Zał. 2 cz.2
Zał. 2 cz3.
Zał. 2 cz4.
Zał. 2 cz5.
Zał. 2 cz6.
Zał. 2 cz7.
Zał. 2 cz8.
Zał. 2 cz9.
Zał. 2 cz10
Zał. 2 cz11.
Zał. 2 cz12.
Zał. 2 cz13.
Zał. 2 cz14.
Zał. 2 cz15.
Zał. 2 cz16.
Zał. 2 cz17.
Zał. 2 cz18.
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Pytania i odpowiedzi nr 3.
Rozstrzygnięcie
Wykonanie termomodernizacji budynku „A” Stacji Obsługi Samochodów położonego na terenie bazy WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17 2011-04-27 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2011 roku. 2011-04-12 SIWZ
Pytania i odpowiedzi nr 1.
Pytania i odpowiedzi nr 2.
Rozstrzygnięcie
Zapytanie cenowe - Zapewnienie cateringu dla uczestników kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych realizowanych przez Szkołę Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie 2011-04-11
Dostawa materiałów biurowych do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2011-03-17 SIWZ
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 2011-03-15 SIWZ
Załącznik 2A
Załącznik 2B
Załącznik 2C
Pytania nr 1.
Rozstrzygnięcie przetargu
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Szkołę Ratownictwa Medycznego przy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2011 roku. 2011-03-10 SIWZ
Rozstrzygnięcie przetargu
Zbycie zbędnych podnośników Stacji Obsługi Samochodów. 2011-03-09
Zbycie zbędnych podnośników Stacji Obsługi Samochodów Przetarg II 2011-02-08
Zbycie zbędnych podnośników Stacji Obsługi Samochodów. 2011-01-19 Regulamin
Formularz
Ogłoszenie wstępne - Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, on, gazu propan-butan lpg, oraz olejów dla WPR SP ZOZ w Lublinie, ul. Bursaki 17. 0000-00-00
Ogłoszenie wstępne - PRZETARG NIEOGRANICZONY: – na dostawę paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17. 0000-00-00