Zamówienia Publiczne


Komórka odpowiedzialna za zamówienia publiczne:

Dział Zamówień Publicznych

Osoby do kontaktu:

Tomasz Smyl, Janusz Grzegorczyk

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, pokój 201
tel. 81-536-71-91, fax. 81-533-78-00,
zampubliczne@pogotowie.lublin.pl
OpisData składania ofertInformacje
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp. na okres do 5 lat.2017-12-20Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 66,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-12-12Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 39,10 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż samochodów w trybie negocjacji2017-12-14
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-11-22Formularz ofertowy 2017
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 39,10 m2 - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.2017-11-28SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Przedłużenie terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ
Infomacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
Sprzedaż samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2017-11-14Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SPZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.2017-11-07SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Sprzedaż 4 samochodów w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego2017-10-26Regulamin
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-09-26Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i 20182017-09-27Materiały informacyjne
Rozstrzygnięcie
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 20172017-09-21Materiały informacyjne

Unieważnienie procedury przetargowej
Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;2017-07-14Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, - projekt
Umowa wekslowa - projekt
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Rozstrzygnięcie

1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu i inne itp;
2) najem placu postojowego o łącznej powierzchni 50,00 m2 przyległego do budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: parkowania pojazdów i inne itp;
2017-06-23Regulamin
Umowa najmu 152,00 m2 - PROJEKT
Umowa najmu placu 50, 00 m2 - PROJEKT
Umowa wekslowa - PROEJKT
Oświadczenie współmałżonka
Weksel
Formularz ofertowy
Rozstrzygnięcia
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie - Zmiana terminu składania ofert - 29.05.2017 r.2017-05-29SIWZ
Zał. nr 2 Cz. 1
Zał. nr 2 Cz. 2
Zał. nr 2 Cz. 3
Zał. nr 2 Cz. 4
Zał. nr 2 Cz. 5
Zał. nr 2 Cz. 6
Zał. nr 2 Cz. 7
Zał. nr 2 Cz. 8
Zał. nr 2 Cz. 9
Zał. nr 2 Cz. 10
Zał. nr 2 Cz. 11
Zał. nr 2 Cz. 12
Zał. nr 2 Cz. 13
Zał. nr 2 Cz. 14
Zał. nr 2 Cz. 15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 172017-04-13SIWZ
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
Pytania i odpowiedzi
część 2 poprawiony
część 8 poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarzy:
- w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego / w zespole transportu sanitarnego
- w zespole neonatologicznym
2017-04-10SWK
Potwierdzenie o posiadanych dokumentach (Wypełnia NK)
Formularz Ofertowy (.doc)
Formularz Ofertowy (.odt)
Oświadczenie do SWK (.doc)
Oświadczenie do SWK (.odt)
Zmiana w szczegółowych warunkach konkursu
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2017-02-28Formularz ofertowy
Regulamin przetargu
Projekt umowy
Projekt umowy wekslowej
Rozstrzygnięcie
Dostawa paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.2017-03-23SIWZ
Zal. Nr 2 A
Zal. Nr 2 B
JEDZ
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzynięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 152,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 141,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp;
2017-02-14Formularz ofertowy
Regulamin przetargu ofertowego
Umowa najmu 152,00 m2, 141 m2 - projekt
Um. wekslowa, ośw.współ.,weksel
Rozstrzygnięcie
1) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,00 m2 w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, gabinetu stomatologicznego itp, zlokalizowanej w Podstacji Śródmieście w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8,
2) najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 123,00 m2 w budynku Garażu Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: biurowej, hurtowni, magazynu itp, zlokalizowanej na terenie Bazy Transportowej w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
2017-01-24Formularz ofertowy 2017
Regulamin przetargu ofertowego
Projekt - umowa najmu 35
Projekt - Umowa najmu 123
Umowa wekslowa - projekt 2017
Rozstrzygnięcie