Certyfikat ISO


Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe od 2007 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001 : 2009, który jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę certyfikującą, że Pogotowie ustanowiło, wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy.

Dyrekcja Pogotowia zapewnia, że wymagania dotyczące świadczonych usług zostały określone i spełnione w celu zwiększenia zadowolenia pacjentów i zleceniodawców instytucjonalnych. Mając na uwadze potrzeby zdrowotne i edukacyjne w zakresie ratownictwa medycznego chcemy zapewnić wszystkim pacjentom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych w oparciu o doświadczenia i najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej z zachowaniem wysokich standardów etycznych. Rozwijając proces zarządzania jakością Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, poddaje się certyfikacji przez akredytowane jednostki.

Dnia 17.06.2016 r. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania o nr rejestracyjnym: 23018/C/4 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN EN ISO 9001 : 2009.

System Zarządzania Jakością jest wdrożony w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N", transportu sanitarnego, w tym transportu sanitarnego w zakresie POZ, transportu sanitarnego specjalistycznego i dyspozytorni medycznej oraz ośrodka szkoleniowego.