[ROZSTRZYGNIĘCIE] Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarki w zespole neonatologicznym “N”.