Transporty sanitarne | Zabezpieczanie imprez masowych


Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie świadczy odpłatne usługi transportu sanitarnego i medycznego na terenie całego kraju, ambulansami z profesjonalnym personelem.

Oferujemy zabezpieczenie medyczne w zakresie:

  • imprez masowych,
  • koncertów,
  • meczów,
  • wydarzeń plenerowych
  • itd.

Bliższe informacje odnośnie zabezpieczenia imprez masowych oraz wynajmu transportu medycznego można uzyskać pod nr telefonów

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00
piątek w godz. 7.00 – 12.55

81 533 77 91
81 536 71 66
Dział Organizacji Świadczeń Zdrowotnych

całodobowo

81 533 30 92
Dyspozytor Medyczny

W przypadku wykonywania usługi zabezpieczenia imprez masowych dla stałych klientów WPR SP ZOZ w Lublinie albo w przypadku wykonywania tej usługi przez okres czasu dłuższy niż 12 godzin, możliwe jest uzyskanie opustów cenowych.

Obowiązujące przepisy:

  1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. z dnia 26.05.2017 Dz. U. z 2017 poz 1160 z póź. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.12.0.181 z dnia 17 lutego 2012 r.)