2 stycznia 2018 roku dniem wolnym w WPR SP ZOZ w Lublinie